Mangler kraft og nett for grønt skifte i sjømatnæringen

Behovet for elektrisk kraft blir mer enn tredoblet. Mangel på nett gir store samfunnsøkonomiske tap gjennom utslipp og tapt eller utsatt verdiskaping. Dette er noen av konklusjonene i sluttrapportene for EnerSea. Renergy og NCE Aquatech Cluster har sammen med Sintef Ocean, Sintef Ålesund, Sintef Energi, Menon Economics og industripartnere dokumentert sjømatnæringens behov for og fremtidig […]

Nytt RENERGY-prosjekt skal sikre mer kraft

RENERGY samler klyngen til et skikkelig kraftløft for samarbeidsbasert innovasjon. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en fast-track for skalering av forskning og innovasjon for hurtig å få opp energiløsninger som løser kraftutfordringen, eller kraftkrisen vi står i og overfor. — Vi må få mer kraft tilgjengelig, smartere utnyttelse av kraften i lokale energisystemer, og […]

Grønn luftfart Trøndelag: Veikart for e-fuels lansert

Tilgang på elektrisk kraft og nettkapasitet er største hindring for produksjon av utslippsfritt flydrivstoff i Trøndelag. Det er en av konklusjonene i rapporten Veikart for e-fuels i Trøndelag. Rapporten er en del av prosjektet «Grønn luftfart Trøndelag», som skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart. Ett av […]

Hitra og Nærøysund skal redusere avfall ved gjenbruk

Hitra og Nærøysund setter i gang et omfattende arbeid for å gjøre havne- og industriområdene sirkulære. Målet er kutt i utslipp, redusert kraftbehov, og bedre utnyttelse av naturressurser og råvarer. Prosjektet, som ledes av Fremtidens Industri, blir støttet gjennom Innovasjon Norges klyngeprogram. Trondheim Havn, Nord-Trøndelag Havn Rørvik, Hitra Industripark og Kysthavn og Kråkøya Eiendom er […]

Norconsult nytt medlem i RENERGY

Norconsult er nyeste tilskudd til klyngen. — Renergy er en spennende arena for oss, sier Morten Løvseth, som er gruppeleder for elektro samferdsel i selskapet. Selskapet har over 6 000 ansatte i Norge, og over 300 i Trondheim.— Vi jobber mye med energi, blant annet på samferdselssiden. Vi opplever også at tilgang på energi er […]

Ståle Gjersvold ny styreleder i RENERGY

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold er valgt til ny styreleder i Renergy. Gjersvold var sentral også i forbindelse med etableringen av klyngen, nå overtar han styrelederjobben etter Olav Rygvold. — Renergy er en veldig spennende klynge, særlig fordi den har så mange industribedrifter og bedrifter som ikke er energiselskaper som medlemmer. Og behovene til industribedriftene […]

Hagefesten har utløst flere hundre millioner kroner

Det startet med en hagefest i Damlia i 2016. Siden har fornybarklyngen Renergy bidratt til å få på plass flere hundre millioner kroner i investeringer i verdikjeden for fornybar energi. Olav Rygvold har vært styreleder i Renergy helt siden oppstarten. — Jeg var plassjef på Siemens, og jobbet litt med Erik Ianssen da Selfa bygde […]

KRAFT kompetansenettverk setter rekord

Det ble deltakerrekord for nettverkssamlingen hos Aneo, da omkring 40 kvinner i kraftbransjen møttes for faglig påfyll. — Hva kan vi bidra med for å få ned CO2-utslippene? Det ligger øverst i pannebrasken hver dag. Og vi må alle stille oss dette spørsmålet. De som er unge i dag har krav på å få vite […]

RENERGY-node gjennom nåløyet i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge

Satsingen på nullutslipp i maritim sektor trappes opp når InnovArena får tre millioner kroner til prosjektet «Node utslippsfrie fartøy». Støtten på tre millioner kroner kommer gjennom Innovasjon Norge. — Dette er en viktig satsing på utslippsfrie løsninger i et område med et sterkt maritimt miljø og hvor et stort antall fartøyer passerer. En node i […]

Stor interesse for ammoniakk-seminaret

Renergy og Maritimt Forum Midt-Norge samlet nylig noen av de fremste aktørene med kunnskap og erfaring fra hele verdikjeden for ammoniakk. Alle innlederne viste hvordan ammoniakk kan bli en viktig del av løsningen for grønn skipsfart. — Vi vil se mer og mer nybygging av skip som er forberedt for ammoniakk, påpekte Oddmund Føre, leder […]

Får EU-støtte til mer moderne vannkraft

Et omfattende EU-prosjekt for oppgradering, renovering og modernisering av vannkraftverk får en norsk demonstrator. RENERGY har bidratt til å gjøre dette mulig. Det er SINTEF Energi AS som skal lede prosjektet ReHydro som får støtte gjennom HORIZON. Den økonomiske rammen er på åtte millioner euro. 23 bedrifter og organisasjoner fra sju europeisk land deltar. Prosjektet […]

Sikrer forlengelse for EU-rådgiver

EU-rådgiver Ida Kallmyr Lerheim gleder seg til å åpne nye forretningsmuligheter for norske bedrifter. Innovasjon Norge sikrer nå en forlengelse av RENERGYs satsing inn mot det europeiske markedet. Innovasjon Norge har nå bestemt seg for å bidra til å finansiere jobben til Ida Kallmyr Lerheim de neste fire årene. Klyngeleder i RENERGY, Thomas Bjørdal, mener […]

Grønn luftfart: Lær av maritim sektor

Mye av det som skjer i maritim og marin sektor gir synergier som også kan utnyttes for å lykkes med utslippskutt og nullutslipp i luftfarten. Renergys innspill til Samferdselsdepartementet om grønn luftfart peker på hvordan arbeidet med omstillingen mot null- og lavutslippsluftfart kan fremskyndes, slik at de første kommersielle nullutslippsflyene innfases i Norge så snart […]

Hydrogen-strategi i fare for å feile

De fem nasjonale hydrogenknutepunktene ber om utsatt frist for investeringsbeslutning. Årsak: Altfor få kunder. Nå advarer de Stortinget om at Norges hydrogenstrategi står i fare for å feile. Hydrogenknutepunktene i Glomfjord, Rørvik, Hitra, Florø og Agder står alle i det samme dilemmaet. Nå ber de Stortinget om å gi inntil to års utsettelse på oppstartsfristen. […]

Fort og langt på batteri

Moen Marin bygger hurtiggående, elektrisk personbåt som presser grensene for både fart og rekkevidde. Rekkevidden er blir opp til 50 nautiske mil, i en fart på 25 knop. Rekkevidden tilsvarer distansen Sistranda-Brekstad. Den fullelektriske hurtiggående personbåten bygges for oppdrettsnæringen. Det spesielle skroget vil redusere energiforbruket med 30-50 prosent, og baner vei for helelektrifisering av mindre, […]

Smart, grønn, maritim teknologi på Arendalsuka

Hva skal til for at det skal lønne seg for norske rederier å investere i grønne løsninger og smart teknologi? Sjøtransport har en viktig rolle i det grønne skiftet; Mer gods,- og persontransport på sjø bidrar til reduserte utslipp, mindre trafikktetthet på vei og mer effektiv transport. Men når regelverket henger etter teknologiutviklingen, støtteordningene bommer […]

Nettselskaper tar ny rolle

Nettselskapene Tensio, Elvia og Lnett setter i gang pilotprosjekt som formaliserer en rolle som regionale energikoordinatorer. Hensikten er å gjøre mer effekt tilgjengelig i strømnettet. Gjennom blant annet tettere samarbeid med kundene og bedre samspill med kunder og andre aktører, skal nettselskapene bygge kunnskap, gi nøytral veiledning og finne gode løsninger slik at mer kraft […]

Renergy vokser videre

Inseanergy, Piscada, Kantega, Fjuel, Entro og Nettselskapet er siste tilvekst til Renergy. – Det er bra at så mange ønsker å bli med i Renergy. Dette viser at klyngen har et attraktivt miljø, sier klyngeleder Thomas Bjørdal. Han lover at klyngen skal fortsette å legge til rette for gode møteplasser, koble ulike kompetansemiljøer og løfte […]

Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart

Renergy har fått tommel opp og medfinansiering fra Trøndelag Fylkeskommune for prosjektet Grønn luftfart Trøndelag. Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune og næringslivet i samarbeid, og har et totalbudsjett på fire millioner kroner. – Dette prosjektet skal ruste Trøndelag for å kunne ta lederskap i omstillingen til grønn luftfart, sier prosjektleder Ken Flydalen.Han peker på at […]

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos egne klyngebedrifter.   – Samtidig som mange bedrifter har økt sin bruk av IKT, settes det paradoksalt nok av mindre ressurser til digital sikkerhet. Manglende kompetanse innen digital sikkerhet gjør bedrifter sårbare ovenfor digitale angripere […]

Blir utstillingsvindu for hydrogen

Midt-Norge får status som Hydrogen Valley av EU. Betegnelsen er en sertifisering av hydrogenflaggskip over hele verden. Hittil har det ikke vært noen slike i Norge. Det er fornybarklyngen RENERGY og SINTEF som i samarbeid med 16 andre aktører har sikret Midt-Norge en plass blant de fremste hydrogensatsingene i verden. – Dette er en anerkjennelse […]

Statsministeren til ZeroKyst og Ballstad Slip

ZeroKyst og Ballstad Slip er i full gang med viktig arbeid for å kutte utslipp i sjømatnæringen. I går fikk statsminister Jonas Gahr Støre høre mer om prosjektet fra Erik Ianssen og Roger Abrahamsen. ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen. Prosjektet skal utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje, (Siemens Blue Drive […]

En milepæl for havbruk, verft og skipsfart

– Det hydrogenelektriske fartøyet som nå bygges i Nærøysund er en milepæl både for havbruksnæringen, verftsindustrien og skipsfarten, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Han har besøkt MOEN Verft i Kolvereid, der byggingen av et av de aller første, skikkelig havgående hydrogenelektriske fartøy er i gang. Nærmest i det stille skjer en maritim revolusjon i Nærøysund. I […]

Korsnesjenta kutter utslipp

Bilde: Roger Abrahamsen, Ballstad slip AS

Her glir sjarken Korsnesjenta lydløst nordover fra Ballstad Slip i Lofoten. Den første batteri-/ dieselhybriden fra verftet er første steg for å halvere utslippene fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030. -Vår motivasjon for å være med på dette er å lære oss teknologien. Vi vil være fremst i skoen når det gjelder omlegging til fossilfri […]

RENERGY med i etableringen av Ocean Space Incubator

Innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI) har fått grønt lys fra Siva og Trøndelag fylkeskommune til å etablere Ocean Space Incubator, som skal bli Norges fremste miljø for bærekraftige vekstbedrifter innen havromsteknologi og maritim energi. – Vi er selvfølgelig glade for at vår søknad kom godt ut av denne konkurransen. Det er også veldig positivt at politikerne […]

Rapport: Muligheter og utfordringer innen energi i havbruk

Innføring av nye energiløsninger og fornybare energibærere i havbruksnæringen vil kunne bidra til å både redusere og optimalisere energibruken, samt kutte klimagassutslippene. Både teknologi, initiativ og lønnsomhet er til stede, og potensialet for mindre og mer effektivt energibruk er stort. Det er konklusjonen i RENERGYs sluttrapport for prosjektet «Energi i Havbruk» som ble presentert for […]

PwC: Behov for 75 TWh mer kraftproduksjon innen 2030

Norske klimagassutslipp er i dag på rundt det samme som det de var i 1990, og må reduseres betydelig for å nå målene for 2030. Skal vi lykkes må vi øke den årlige kraftproduksjonen med 75 TWh innen 2030, anslår PwC. I rapporten «Målsetninger og realiteter – kraft til å gjennomføre det grønne skiftet?» (PDF) […]

Åpent seminar om Energi i Havbruk

Onsdag 30. november inviterer RENERGY til åpent seminar om energi i havbruk. Der får du innsikt i de siste utviklingstrendene og verdifull kunnskap fra sentrale aktører innen energibransjen og havbruksnæringen som deler både fremtidsvisjoner og erfaringer fra pågående arbeid.

ZeroKyst-møte på Røst og Værøy

I samarbeid med Lofotrådet og den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030, hadde ZeroKyst to effektive dager på Røst og Værøy tidligere i høst for å informere om ZeroKyst-prosjektet og sanke innspill fra fiskere, bedrifter og kommunene. Fra prosjektdeltakerne i ZeroKyst deltok Erik Ianssen (Selfa Arctic/Hymatech), Randi Lervik (Lofotkraft Muligheter), Svein-Joar Husjord (Elmea), Roger […]

Behov for strukturert kobling mellom teknologi og kapital i energibransjen

Økt kapitalflyt mellom energi- og teknologiselskaper er nødvendig for å akselerere omstillingen til fornybarsamfunnet. Å gå fra fossile drivstoff til fornybar energi er kostbart. Nye teknologier og kommersielle løsninger må utvikles og testes før de kan rulles ut i markedet. I prosjektet «Kommersialisering og kapital» skal RENERGY derfor kartlegge energiselskapers behov og koble de mot […]

Raskere maritim energiomstilling gjennom nordisk samarbeid

Sammen med våre nordiske partnere i MAREN-prosjektet, jobber RENERGY for å akselerere overgangen fra konvensjonelle maritime drivstoff til mer bærekraftige alternativer basert på fornybar energi og nullutslipp. The Maritime Energy Transition project (MAREN) er et nordisk fornybarnettverk bestående av RENERGY, SINTEF Energi, Danske Maritime, RISE Research Institutes of Sweden, Icelandic New Energy og Vaasa Region Development Company VASEK. Gjennom prosjektet identifiserer […]

Hurtigruten vil utvikle nullutslippsskip, etterlyser støtte til grønn skipsfart

Hurtigruten Norge skal utvikle nullutslippsskip for kysten sammen med en rekke norske partnere. Nå ber de regjering og Storting om å støtte grønn skipsfart. – Grønn skipsteknologi kan bli en viktig eksportvare for Norge, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge i en pressemelding. Selskapet har startet prosjektet «Sea Zero» for å lage det første […]

Nesten 2 millioner tonn CO2 fra sjømatnæringen

Stakeholder har på oppdrag for ZeroKyst kartlagt klimagassutslippene fra norsk sjømatnæring til sjøs. Rapporten er tilgjengelig her. Utslipp fra fiskeri og havbruk Klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til 2010, deretter var det stabilt i noen år før det har beveget seg noe opp igjen, skriver Stakeholder på sine nettsider. […]

7 millioner fra Forskningsrådet til modulær og fleksibel havvind-teknologi

WindBarge er en innovativ og kostnadseffektiv flytekonstruksjon for flyttbare havvindturbiner som gjør flytende havvind konkurransedyktig med bunnfast havvind. Nå er prosjektet ett skritt nærmere realisering. Tidligere i sommer ble WindBarge-prosjektet tildelt 7 millioner kroner til videre utvikling fra Forskningsrådet. Teknologien de utvikler baserer seg på årelang norsk ekspertise innen offshore og maritim industri. Markedspotensialet er […]

Se program og meld deg på Energidagene 2022

Under Energidagene 2022 møter du sentrale aktører som nå jobber med konkrete løsninger for den fornybare fremtiden. Du får høre hvorfor og hvordan hydrogen skal etableres som energibærer innen maritim transport – og hvilke utfordringer og muligheter det medfører. Du får også lære hvordan det jobbes for å skape bærekraftige byer og samfunn, og hva […]

Samarbeider om å elektrifisere havbruket

Fornybarselskapet NTE og teknologileverandøren Fjord Maritime inngikk i sommer et formelt samarbeid. Målet er å utvikle og levere komplette løsninger for elektrisering av fôrflåter. – Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det havbruksnæringa trenger for å elektrifisere fôrflåtene sine, forteller Frode Walstad, CMO i NTE i en artikkel på deres nettsider. Både NTE og […]

Hold av 27.–28. sep til årets viktigste energikonferanse i Trondheim!

Trøndelag er med på en historisk fornybarsatsing. I fjor vokste store nasjonale prosjekter ut av initiativer fra aktører i regionen. Med årets Enova-tilskudd til to hydrogenknutepunkt i Trøndelag, skjer det for alvor det vi har snakket om i mange år: Vi flytter en hel verdikjede fra fossilt til fornybar energi i maritim sektor. Men hva betyr […]

Internasjonal interesse for norske energiløsninger

Stadig flere internasjonale aktører viser interesse for norsk teknologi innen blant annet fornybar energi. Denne uken har RENERGY presentert klyngen, våre prosjekter og klyngens medlemmer for en amerikansk delegasjon. Delegasjonen ble ledet av Kelly Ratchinsky fra Innovasjon Norge sitt kontor i San Fransisco, samt klyngeleder Frode Halvorsen i vår søsterklyngen Ocean Autonomy Cluster. Delegasjonen besto […]

Årsmøte og åpent seminar 9. juni

I løpet av seminaret får vi faglig påfyll fra pågående prosjekter og satsinger som skal bidra til å sikre overgangen fra fossil til fornybar kraft. Vi avslutter med enkel bespisning og noe godt i glasset på takterrassen på DIGS.

Thomas Bjørdal ny klyngeleder i RENERGY

– Nå skal klyngens medlemmer møtes ansikt-til-ansikt igjen, forteller Thomas Bjørdal. Etter to år med strenge smitteverntiltak, ser RENERGY frem til å kunne gjenoppta klyngens rolle som en viktig møteplass for fornybarsektoren. 1. mai gikk Ole Svendgård av som klyngeleder i RENERGY og ga stafettpinnen videre til Thomas Bjørdal, som de siste tre årene har […]

Gjør maritimt hydrogen konkurransedyktig

Gjennom unikt markedsgrunnlag og innovative bunkringsløsninger vil NTE Energi og H2 Marine gjøre hydrogen til et reelt alternativ til fossile drivstoff for maritim transport. Allerede i 2023 står et pilotanlegg ferdig i Rørvik i Nærøysund. Anlegget bygges av NTE og H2 Marine gjennom Pilot-E-prosjektet «Ubåt», og skal forsyne et utslippsfritt pilotfartøy med grønt hydrogen.  Nå […]

Først i verden med kjøp og salg av nabostrøm

Lovverket forhindrer handel med overskuddsstrøm, men nå har NTNU-forskere fått tillatelse til å teste ut et nytt system for kjøp og salg av nabostrøm i Trondheim. Det høyteknologiske smartbygget Powerhouse på Brattøra er dekket av solceller og produserer mer strøm enn de selv forbruker. Det gjør også de to nabobyggene vegg-i-vegg som huser BI og […]

Gode industrisamarbeid skaper realiserbare piloter 

– Tenk stort, start smått og lær fort. Slik bygger vi verdens første anlegg for lokal produksjon og bunkring av grønt hydrogen til havbruksfartøy. Det forteller Astrid Svarva, konserndirektør teknologi og digitalisering i NTE. Svarva sto på scenen sammen med Tomas Fiksdal i H2 Marine under Trondheim Tech Port Conference i Trondheim denne uken for […]

Stor energinyhet fra sentral klyngepartner

Trønderenergi og HitechVision starter nytt energiselskap – Skal investere 15-20 milliarder i store fornybarsatsinger i hele Norden. Gjennom å etablere et nytt fornybarselskap, der begge eier 50 prosent, skal energikonsernet TrønderEnergi og energifondet HitecVision satse stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering. Det nye selskapet har ambisjon om å ha aktiviteter både på produksjon- og tjenestesiden. […]

EU foreslår kriterier for grønt hydrogen og nytt AI-regulativ

RENERGY følger med på initiativer, prosjekter og regulatoriske saker som angår hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier. Her er en oppdatering på grønt hydrogen og kunstig intelligens (AI). Kriterier for produksjon av grønt hydrogen: I desember fremla Europakommisjonen et forslag til kriterier for hvordan grønt hydrogen kan produseres fra fornybar elektrisitet. Forslaget skal […]

Martin er vår nye prosjektkoordinator

Denne uken har vi hatt gleden av å ønske Martin Eriksen Havn velkommen som nyansatt rådgiver i FI og prosjektkoordinator i Ocean Autonomy Cluster og RENERGY. Martin har en bachelorgrad i Innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. Bachelorgraden handlet om overgangen fra lokalbestemte team til multilokasjonale team, et tema som har blitt høyaktuelt som […]

Grønn omstilling: Nøkkelen er solide konsortier

Nøkkelen til å lykkes med innovative grønne prosjekter som ZeroKyst ligger i å bygge slagkraftige samarbeid med aktører fra hele verdikjeden, som skaper forretningsmuligheter og konkurransefortrinn for norsk industri. Grønn plattform-prosjektet ZeroKyst skal gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli helt utslippsfrie. Bak ZeroKyst står et industrikonsortium bestående av tolv industri- og forskningspartnere fra hele landet. […]

Investerer fem millioner kroner i AutoAgri

– For vår del er AutoAgri et kinderegg; spennende teknologi, bærekraftig utvikling og en lokal aktør i én og samme løsning. Kronprins Haakon har trua, tidligere statsminister Erna Solberg har trua, og tidligere landbruksminister Olaug Bollestad har trua på AutoAgri, klyngemedlem i RENERGY. Nå har også investorene fått øynene opp for den autonome redskapsbæreren som utvikles og […]

RENERGY satte agendaen under EU Sustainable Energy Week

Hvordan når vi målene om nullutslipp? Det var ett av spørsmålene både politikere og næringsaktører måtte svare på under Energidagene i Trondheim. RENERGY var Norges klyngerepresentant under EU Sustainable Energy Week, og arrangerte Energidagene i Trondheim 26.–27. oktober i samarbeid med blant andre Norsk klimastiftelse, Trondheim kommune og SINTEF. Under arrangementet «Fornybar Fremtid» ble Norges […]

Fornybar fremtid – Energidagene i Trondheim

Som en del av energidagene i Trondheim inviterer RENERGY, i samarbeid med Norsk Klimastiftelse, Trondheim kommune og SINTEF, til et spennende arrangement om fornybar energi i et fremtidsperspektiv! Tid: Onsdag 27. oktober kl. 10:30–15:00 Sted: DIGS Main stage, Trondheim Trykk her for påmelding Fornybar fremtid – I spillet mellom næringsaktører og offentlige myndigheter i det grønne skiftet; blir det sklitakling eller lissepasning? […]

Enova-million til hydrogenknutepunkt på Rørvik

En industrigruppering som skal gjøre grønt hydrogen til et konkurransedyktig drivstoff for maritim transport i Nærøysund, mottok mandag én million kroner i Enova-støtte. «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked» heter forprosjektet, og ledes av NTE Energi AS og H2 Marine AS. Det er bare ett av mange prosjekter og initiativer som NTE og de […]

ZeroKyst: Over 120 millioner til grønn omstilling i sjømatnæringen

Næringsminister Iselin Nybø (V) og kunnskapsminister Guri Melby (V) hadde med seg 120 millioner kroner til prosjektet ZeroKyst i Trondheim i dag. Gjennom ZeroKyst skal et norsk konsortium blant annet demonstrere løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning for fiskeri- og havbruk. Tildelingen er fra ordningen Grønn Plattform, som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til […]

Mikronett: Bonde og hydrogenprodusent på egen energi-øy

600 kvadratmeter med solceller og en vindmølle gjør Lars Hoems to gårder selvforsynte med strøm. Nå lager han også sitt eget hydrogen. Gårdbruker Lars Hoem i Trondheim er pilot i EU-prosjektet REMOTE, sammen med våre klyngepartnere SINTEF og TrønderEnergi samt en rekke internasjonale aktører. Tidligere i år koblet han seg av strømnettet, og hans to […]

NVE med veileder for søknad om nettilknytning av oppdrettsanlegg

Fremover er det forventet en økning i antallet konsesjonssøknader for elektrifisering av oppdrettsanlegg. NVE har derfor samlet all informasjon om nettilknytning av oppdrettsanlegg i en ny veileder på deres nettsider. Energiloven krever konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg. Dette gjelder for alle høyspentanlegg, og enkelte lavspente anlegg. NVEs nye veileder går nærmere inn på […]

Nye styremedlemmer i RENERGY

Under dagens årsmøteseminar med påfølgende årsmøte ble Stein Danielsen (Volue), Julie Dahl Benum (Impello) og Tor Didrik Krog (Siemens) valgt inn som nye styremedlemmer i foreningen RENERGY – Renewable Energy Cluster. Årsmøtet takket samtidig avtroppende styremedlemmer Petter Støa (SINTEF), Berit Rian (NiT) og Jørn Arvid Endresen (ASKO) for innsatsen de har lagt ned i RENERGY. […]

Oppstart for FME NorthWind – internasjonalt forskningssenter innen vindkraft

Forskningssenteret NorthWind, som skal forske på vindkraft, hadde oppstart i dag med sin første generalforsamling. Senterets mål er å gjøre vindkraft billigere, mer effektiv og mer bærekraftig. Et primært forskningsområde blir havvind. Senterleder og sjefforsker hos SINTEF, John Olav Tande, sier at store kostnadskutt er innen rekkevidde for både flytende og bunnfaste vindparker til havs, […]

Brattøra kan bli verdens første grønne bydel – Regelverket gir utfordringer

Regelverket henger ikke med når prosjektet Mikronett Brattøra ønsker å etablere verdens første grønne bydel. I mai var det kick-off for et unikt mikronett på Brattøra i Trondheim, under et direktesendte seminar i regi av TrønderEnergi på Facebook Live. «Hvordan skaper vi og lykkes med etablering av mikronett og positive energiblokker i storbyer som Trondheim? […]

RENERGY er første klynge med medlemskap i European Clean Hydrogen Alliance

RENERGY er akseptert som medlem av European Clean Hydrogen Alliance, og er dermed Norges første innovasjonsklynge med medlemskap i alliansen. European Clean Hydrogen Alliance er en av fire industri-allianser i regi av Europakommisjonen. Medlemskap i alliansen krever aktivitet som har «significant relevance for renewable and low-carbon hydrogen», og alliansen skal være et rådgivende og operasjonelt […]

ZeroKyst skal gjøre fartøy i sjømatnæringen 100 % utslippsfri

Industri, forskning, interessegrupper og kommuner samarbeider i prosjektet ZeroKyst for å demonstrere løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning i Lofoten. – Gjennom ZeroKyst skal vi gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli 100 % utslippsfrie. Å kutte klimagassutslipp krever at vi finner løsninger for hvordan vi bygger fremtidens fartøy, […]

Derfor er EUs regelverk for grønne investeringer viktig for Norge

EU lanserte i 2020 et verktøy for vurdering av hva som regnes som bærekraftig og grønt: EUs «taksonomi» skal utvikles og implementeres trinnvis over de neste årene, og blir gjeldende for både markeder og støtteordninger i EU. I tillegg til EU-taksonomien innføres også nye krav til offentliggjøring av miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG disclosure) for institusjonelle investorer […]

Store internasjonale markedsmuligheter for norsk grønn teknologi

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger og digitale tjenester skaper enorme muligheter for norske bedrifter som vil satse internasjonalt, skriver Innovasjon Norge på sine nettsider. Etter hvert som flere land forplikter seg til EU og FNs klimamål, åpner det seg nye markeder i andre land innenfor stadig flere industrier. Ifølge Knut Sørlie, som er spesialrådgiver i Innovasjon […]

Nordisk innovasjonsnettverk for maritimt energiskifte

Gjennom MAREN-prosjektet (The Maritime Energy Transition project) er det etablert et nordisk nettverk for maritimt energiskifte. Nettverket ønsker flere deltakere inn i nettverket, og ser nå på mulighetene for nye samarbeidsprosjekter og felles initiativer i Norden og Europa. Under forrige ukes nettverksmøte mellom RENERGY, SINTEF, VASEK (Finland), MERINOVA (Finland), SMTP / RISE (Sverige) og MARLOG […]

Invitasjon til deltakelse i prosjekt om energiforsyning i havner

SINTEF og RENERGY har gjennom Grønn Plattform fått midler til forprosjektet Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner, og inviterer nå alle med behov, ideer eller utviklingsambisjoner til å delta i utformingen av et samarbeidsbasert utviklingsløp. Det er satt klare mål nasjonalt og internasjonalt om å redusere klimagassutslippene fra maritim transport. For å oppnå […]

Forprosjekstøtte i Grønn Plattform

Over 400 bedrifter og forskningsinstitutter har søkt forprosjekt-midler fra Grønn Plattform frem til hovedutlysningen høsten 2021. RENERGY er involvert i tre av prosjektene som kom gjennom det trange nåløyet om forprosjekt-midler. Dette er prosjektene RENERGY er involvert i: Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner SINTEF og RENERGY har fått midler til forprosjektet Infrastruktur for […]

Innspill til arbeidet med nasjonalt veikart for hydrogen

RENERGY har sendt inn innspill til Olje- og energidepartementet i forbindelse med arbeidet med nasjonalt veikart for hydrogen. For ett år siden ferdigstilte fornybarklyngen RENERGY sitt veikart for hydrogen i Trøndelag. Nå har regjeringen bedt om innspill til sitt nasjonale veikart for hydrogen, og RENERGY kommer med 3 tydelig anbefalinger til hvordan en effektiv realisering […]

Gode nyheter for hydrogen innen maritim transport

I løpet av få år kan tre viktige knutepunkter langs kysten ha tilgang til hydrogen. – Dette er strålende nyheter. Det sier prosjektleder i RENERGY, Thomas Bjørdal. I oktober ble det kjent at Wilhelmsen-rederiet får 80 millioner kroner i støtte fra EU til å utvikle verdens første hydrogendrevne fraktskip. Skipet skal gå mellom Bergen og […]

Vil bygge verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen

RENERGY er initiativtaker til et konsortium bestående av industriaktører fra hele verdikjeden for hydrogen – fra produsent til sluttbruker – som gjennom et nytt prosjekt skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. I tillegg skal det utvikles en helhetlig løsning med tilhørende infrastruktur for rimeligst mulig produksjon og forsyning av grønt hydrogen som […]

RENERGY søker EU-rådgiver til ny stilling

Klyngen har fått finansiert en stilling som EU rådgiver, og er nå på jakt etter kandidater. Stillingen vil bli utlyst, men interesserte kan gjerne ta kontakt allerede nå. RENERGY har fått finansiering gjennom Innovasjon Norge for ansette en intern EU-rådgiver i klyngen. Stillingen er 3-årig, og skal bidra til å øke klyngens og klyngemedlemmenes deltagelse […]

Fornybarklyngen endrer navn til RENERGY

Det nye navnet gjenspeiler klyngens arbeid med å styrke Norges globale posisjon i det grønne skiftet. Siden 2017 har Fornybarklyngen ført aktører sammen for å utvikle nye forretningsmodeller, bærekraftige løsninger og nullutslippsteknologier for det grønne skiftet. Klyngens 90 deltakere er blant de mest innovative energiaktørene i verden, og jobber stadig med nye nasjonale og internasjonale […]

Skal gjøre havbruk mer energieffektivt

Elektrifisering av havbruksanlegg kan være utfordrende, blant annet fordi det ofte er lagt opp til at oppdrettselskapene får levert en teknisk løsning som kan være både komplisert og ressurskrevende. Det er også oppdretterne som må ta investeringene og risiko knyttet til overgangen til fornybar energi. Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal arbeide for mer energieffektive løsninger […]

Status på noen av klyngens pågående prosjekter

Fornybarklyngen er involvert i flere pågående og fremtidige prosjekter. Her er en innføring og status for noen av de pågående prosjektene. For spørsmål eller andre henvendelser knyttet til prosjektene, finner dere kontaktinformasjon på prosjektsidene. «Energi i Havbruk» videreføres Forprosjektet ble ferdigstilt i 2019, og tok for seg behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen […]

Kronikk: Hvis ingen tar grep, kan ferjeopprøret bli til motstand mot det grønne skiftet

En urettferdig fordeling av investeringskostnadene i det grønne skiftet kan bli det største hinderet for utslippsfri transport. Denne kronikken ble opprinnelig publisert i Adresseavisen 03. mars 2020. Thomas BjørdalProsjektleder i Fornybarklyngen I løpet av 100 år har Norges transportsystem utviklet seg i takt med vårt økende transportbehov. Et omfattende nettverk av bensinstasjoner og bunkringsanlegg for […]

The time for H2 is now

– The timing is right, the fundamentals are there and we have the know-how – all we need is a bit of luck, says Prof. Tomas Kåberger, Industrial Growth Executive at EIT InnoEnergy, in his opening key-note to the H2 Value Chain Seminar in Oslo earlier this week where we welcomed 150+ participants. While investors […]

«Veikart for hydrogen» presenteres 18. februar

I arbeidet med prosjektet «Veikart for hydrogen» har vi satt aktører sammen, vi har utfordret og skapt diskusjoner og dialog. Nå er prosjektet avsluttet, og vi ser frem til å presentere det for klyngens medlemmer.   18. februar presenterer vi sluttrapporten for prosjektet: Når: 10:00-13:00 Hvor: NiT møtesenter, 4. etg., dronningens gate 12, Trondheim. Agenda: 10:00-11:00: […]

Enova styrker landstrømsatsingen

På Enovakonferansen denne uken lanserte Enova tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til skip i norske havner. Kombinasjonen av målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for fartøy skal bidra til å bygge et levedyktig marked for landstrøm. – Landstrøm kutter utslipp og reduserer støy […]

ASKO lanserte verdens første hydrogendrevne lastebil

Mandag 20. januar lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne lastebil i ordinær drift. I alt skal 4 lastebiler fra Scania settes i drift, og drivstoffet produseres lokalt med energi fra solceller på taket til ASKO MIDT-NORGE i Trondheim. ASKO har som mål å distribuere dagligvarer med nullutslippsbiler (elektrisk og hydrogen) innen 2026. Hydrogenprosjektet er et viktig […]

Utvikler fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

Havner, nettselskap, energiselskap og rederier går sammen med SINTEF om å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. Seks millioner fra Forskningsrådet Mandag 16. desember ble det klart at Forskningsrådets ENERGIX-program tildelte innovasjonsprosjektet ElMar – Elektrifisering av […]

Lavere strømpriser kan gjøre hydrogenproduksjon attraktivt i Trøndelag

Trøndelag er i ferd med å få en stor andel vindkraft. Det kan gi strømpriser ned mot null kroner, og kan gjøre hydrogenproduksjon mer mer attraktiv i regionen. – Fra 2022 må vi forvente at i enkelte timer i året kan strømprisen gå ned mot null, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, til Teknisk Ukeblad, […]

NTNU og SINTEF forsker på klimasmart transport

Med to store EU-prosjekter skal NTNU og SINTEF forske på klimasmart transport i samarbeid med kinesiske og europeiske universiteter. De to prosjektene er del av The Suistainable and Liveable Cities and Urban Areas call SINTEF leder forskningsprosjektet HERMES, der forskere fra Norge, Kina og Østerrike skal studere og analysere infrastruktur og livssyklusen til asfalt på […]

InnoEnergy ser etter startups innen fornybar energi

Har du en forretningsidé innen bærekraftig energi? Da kan du konkurrere om å vinne 100 000 Euro og 18–24 måneders akselleratorprogram tilpasset deg og din bedrift. Vinneren kåres i Barcelona i mai 2020. Det er InnoEnergy, verdens største energiaksellerator, som utlyser konkurransen. Søknadsfrist er 19. desember 2019. Kontaktperson i Norge er Benedicte Brubakken, Regional Representative InnoEnergy: […]

Mer vindkraft kan gi slitasje på vannkraftverkene

34 prosent av energiproduksjonen i Midt-Norge vil innen tre år komme fra vindkraft. Det legger mer press på vannkraftverkene, som må balansere den variable kraften vindparkene produserer. Prosjektet «Dynamisk vannkraft», i regi av Fornybarklyngen, NTNU, SINTEF, TrønderEnergi og Voith Hydro, skal vurdere verdi og kostnader ved å innføre nye kjøremønstre i vannkraftverkene. Endrede kjøremønstre kan gi mer […]

Trondheims befolkning skal gjøre byen energismart

+CityxChange får med seg Trondheims innbyggere og næringslivet for å redusere byens energiforbruk og øke lokal kraftproduksjon. Trondheim kommune ønsker å gjøre byen mer energismart gjennom å blant annet senke terskelen for bruk av batteri og solceller. Flere av +CityxChange-aktørene deltar i Fornybarklyngen, og prosjektet omfatter utvikling av rammeverk og støtteverktøy for å muliggjøre et […]

Utsetter nullutslipps-avgjørelsen for nye hurtigbåter på Vestlandet

Fylkesutvalget for Vestland fylke vurderer å droppe krav til nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter. Det kan bremse satsingen på nullutslipp-samband i Trøndelag og andre fylker. – Dette er veldig uheldig. Jeg, og de fleste jeg har snakket med, opplever dette som en blanding av uenighet mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, og et politisk […]

Tensio vil ruste strømnettet for fremtiden

Det nye nettkonsernet Tensio blir landets nest største når Trønder Energi Nett og NTE Nett slår seg sammen 1. november. Datterselskapene Tensio Trøndelag sør (TS) og Tensio Trøndelag nord (TN) skal dekke to ulike konsesjonsområder. Med ansvar for strømforsyningen til 250 000 kunder over et område på størrelse med Danmark, ønsker Tensio å bidra i […]

Er vi klare til å etablere utslippsfrie hurtigbåtsamband?

Teknologien er for det meste hyllevare. Hurtigbåter med nullutslipp kan derfor bli en realitet innen få år. Det var konklusjonen etter workshopen 24. oktober, da Fornybarklyngen og Trøndelag fylkeskommune utfordret et oppdatert fagmiljø og sentrale aktører på konkrete løsninger for fremtidens hurtigbåter med nullutslipp. Se hele workshopen i videoene nederst på denne siden. Under samlingen […]

Renewable Energy Cluster hosted Interreg meeting in Trondheim

The Renewable Energy Cluster had the honour of hosting a meeting with participants from Interreg’s G-PaTRA-project last week. G-PaTRA is a consortium of 13 partners from across Europe who have been awarded funding by the European Union Interreg North Sea Region programme to take forward a project on green transport in rural areas. The project, […]

Verdens første utslippsfrie hurtigbåt

Hurtigbåten er i dag en klimaversting. Tirsdag forklarte fem konsortier hvordan de vil gjøre hurtigbåten utslippsfri. I dag er hurtigbåten den aller største kilden til utslipp, målt i antall passasjerkilometer. Som hurtigbåtpassasjer bidrar du med over fire ganger mer CO2-utslipp enn som flypassasjer (TØI). Bare de seks hurtigbåtene som driftes i Trøndelag har et samlet […]

Prosjekt «Veikart hydrogen» starter opp

Gjennom hydrogenprosjektet «Veikart hydrogen» ønsker vi å bringe Trøndelag nærmere en fremtid med nullutslippstransport.  Prosjektet skal kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune står bak prosjektet, som ledes av Fornybarklyngen. I fornybar energi ligger det store muligheter for innovasjon og nye forretningsmuligheter, og energisystemer er i stadig endring. Fornybarklyngens målsetning er […]

God deltakelse på Fornybarklyngens årsmøte

Nær 40 deltakere var med da Fornybarklyngen arrangerte årsmøte med påfølgende fagseminar onsdag 12. juni. Fornybarklyngen består i dag av over 50 store og små bedrifter og organisasjoner som sammen dekker hele verdikjeden for fornybar energi. Ytterligere 20 aktører har bidratt i prosjekter og workshops i løpet av de siste 12 månedene. Klyngen ble etablert […]

Hurtigruten skal seile på død fisk fra Trøndelag

Fra 2020 skal Biokraft AS i Skogn levere miljøvennlig biogass til Hurtigrutens skip langs norskekysten. Avtalen er den største for leveranse av biogass i shippingbransjen på verdensbasis noensinne, skriver Hurtigruten i en pressemelding. Hurtigruten blir dermed det første rederiet i verden til å ta i bruk biogass som drivstoff for skip i stor skala. Innen […]

Fornybarklyngen initierer norsk-irsk samarbeid

Fornybarklyngen var med da det aller første smartby-initiativet mellom Irland og Norden ble lansert i Dublin denne uken. Irland og de nordiske landene ønsker å arbeide sammen for å fokusere på gode smartby-løsninger, som blant annet bærekraftig mobilitet, vannforvaltning og smart energi. De nordiske ambassadene i Irland og All Ireland Smart Cities Forum arrangerte 14. […]

Gode diskusjoner under Fornybarklyngens batteriseminar

Nærmere 50 deltagere møtte opp da Siemens i samarbeid med Fornybarklyngen åpnet dørene for å snakke om batteriproduksjon for skip og maritim næring i Trondheim. Behovet for å lagre strøm vokser, og batterier blir en stadig viktigere del av energisystemet. Under Fornybarklyngens batteriseminar 4. april 2019 var det derfor mange spørsmål og gode diskusjoner rundt […]

Veikart for hydrogen i Trøndelag

Fornybarklyngen har fått i oppdrag av Trøndelag Fylke å lage et «veikart for hydrogen i Trøndelag.» Interessen for hydrogen er voksende i Trøndelag, og mange har begynt å jobbe med temaet på hver sin kant. Det er derfor behov for å samle og spre informasjon om det som skjer, og hvilke aktører som jobber for […]

Populært Powerhouse seminar

Alle vil lære om plusshus-teknologier. Seminaret til Fornybarklyngen i samarbeid med Entra og Skanska ble lynraskt fulltegnet og kunne vært kjørt flere ganger. Fornøyde deltakere! Powerhouse sine solpaneler og atrium på skråtaket i bakgrunnen. Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus, og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som blir brukt til oppføring […]

Prosjektidéer søkes!

Medlemmer i Fornybarklyngen kan få 300.000 i støtte til samarbeidsbaserte prosjekter i tidlig fase. Klyngemedlemmer som samarbeider om å utvikle en prosjektidé kan få inntil 300.000,- i støtte gjennom Innovasjon Norge. Støtten gjelder utvikling fram til et prosjektforslag er modent nok til å bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet. Prosjektet kan […]

Energieffektivisering og allerede testede teknologier muliggjør store kutt

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster, SinkabergHansen, NTNU og ENOVA arrangerte en godt besøkt workshop i forprosjektet på energiløsninger i havbruk. Det finnes faktisk nok teknologier som allerede er testet ut, og som har potensial for enda større kutt i energibruk enn målet på 40 % mot 2030, som ENOVA’s Marit Sandbakk presenterte. NTNU-student Sofie Møller har […]

Hvordan unngå datakriminalitet?

Sammen med NCE Aquatech Cluster, MIDSEC Cluster og Fosen Innovasjon arrangerte Fornybarklyngen 5. april seminar om datakriminalitet og industrisikkerhet. De frammøtte fikk en formiddag med gode faglige presentasjoner som gir et godt grunnlag for å sette IT-sikkerhet høyere på dagsorden i egen bedrift. PST Trøndelag innledet med en gjennomgang av den ferske rapporten Nasjonal trusselvurdering […]

ASKO åpnet hydrogenstasjon på Tiller

Desember 2017 åpnet anlegget som skal forsyne drivstoff til landets første lastebiler med hydrogendrift. Da ASKO i desember satte sin hydrogenstasjon i drift Trondheim, ble dette den første av sitt slag utenfor Oslo-området og Herøya. 10 hydrogendrevne trucker kommer i drift på nyåret, mens trailere og større lastebiler kommer etter i 2018. – Vi har […]

Studentsamarbeid

Har du en idé eller problemstilling du vil ha innspill på? Hva med å la studenter jobbe med den? Fornybarklyngen samarbeider med NTNU Engage om kobling mellom næringsliv og undervisning, slik som formidling av studentoppgaver, sommerstudenter og undervisningsopplegg. I januar kjøres faget Eksperter i team og da etterspørres oppgaver eller problemstillinger som kan passe innunder […]

Nytt selskap innen mikronett

TrønderEnergi og Powel har etablert selskapet Utgard Microgrid som skal levere tjenester innen design, planlegging og drift av mikronett. Selskapsetableringen kommer som en følge av økt vekt på samarbeidsrelasjoner innen den Trønderske fornybarklyngen for å utvikle fremtidige forretningsmodeller. Det er planlagt investeringer for mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som […]

Stiftelse av Fornybarklyngen

Energiselskaper, teknologiaktører og sluttbrukere av fornybar energi deltok i den formelle etableringen av Fornybarklyngen 16. august 2017. Energisektoren står ovenfor store endringer som gir behov for omstilling og representerer store verdiskapingsmuligheter. Fornybarnæringen er del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. Ren energi er et mulighetsområde som kan sikre Norge […]