Energieffektivisering og allerede testede teknologier muliggjør store kutt

Publisert 31/01/2019

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster, SinkabergHansen, NTNU og ENOVA arrangerte en godt besøkt workshop i forprosjektet på energiløsninger i havbruk.

Det finnes faktisk nok teknologier som allerede er testet ut, og som har potensial for enda større kutt i energibruk enn målet på 40 % mot 2030, som ENOVA’s Marit Sandbakk presenterte. NTNU-student Sofie Møller har under veiledning fra Johan Berg-Pettersen avdekket dette. Hva skal til for å sette sammen verdikjedene?

Fullskala implementering av nye teknologier kan være økonomisk risikosport, men 50 % ENOVA-støtte til slike innovative prosjekter kan nok sukre pillen, og det mangler ikke midler! Finansieringen av landstrøm skal derimot avvikles, men en siste sjanse presenteres sammen med nye spennende utlysninger på ENOVA-konferansen.

Hva mener oppdretteren?

Ragnar Sæternes fra SinkabergHansen anbefaler også «Energiledelse», som er både holdningsskapende og inspirerende for medarbeiderne. Å vise iver for energisparing er også bra for næringens omdømme. Selskapet ser dessuten med stor entusiasme på de nyankomne teknologiene innen energi. På spørsmål om dagens budskap svarer han:

– Jeg vil utfordre teknologileverandørene til å samarbeide med energiselskapene om å få opp forretningsmodeller på energiløsninger, og gi oss en kilowattpris på energien!  Da blir det opp til teknologi- og energileverandørene å være leveringsdyktige. Vi oppdrettere er best på oppdrett, og alle bør drive med det de er gode på. Å komme seg over fra prototyper til kommersielle produkt er viktig, og disse kan ikke baseres på at det skal være tilskudd.

Prosjektleder Ole Svendgård vil se til at det også kommer gullkorn fra prosjektet på årskonferansen i NCE Aquatech Cluster den 26-27. januar.

Forprosjektet er støttet av Trøndelag fylke.

F.v. Ragnar Sæternes (SinkabergHansen), Thor Erik Næbb (Wago Norge) og Ole Svendgård (Fornybarklyngen) varmer opp til workshop.

Foto og tekst: Kari Thyholt, NCE Aquatech Cluster

Del: