7 millioner fra Forskningsrådet til modulær og fleksibel havvind-teknologi

Publisert 19/08/2022

Illustrasjon: WindBarge

WindBarge er en innovativ og kostnadseffektiv flytekonstruksjon for flyttbare havvindturbiner som gjør flytende havvind konkurransedyktig med bunnfast havvind. Nå er prosjektet ett skritt nærmere realisering.

Tidligere i sommer ble WindBarge-prosjektet tildelt 7 millioner kroner til videre utvikling fra Forskningsrådet.

Teknologien de utvikler baserer seg på årelang norsk ekspertise innen offshore og maritim industri. Markedspotensialet er betydelig, for havvind er i vinden som aldri før. I mai presenterte regjeringen en storstilt satsing, med ambisjon om at det skal produseres like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag.

– Norge og resten av Europa befinner seg i en energikrise. Behovet for mer kraftproduksjon er stort, og havvind er viktig for å øke produksjonen. Samtidig er dagens havvind-teknologi kostnadskrevende og lite fleksible, forteller Jørgen Ranum Krokstad.

Han er gründer og daglig leder i Green Floating Marine Structures (GFMS), som står bak WindBarge. Med seg har de et sterkt industrikonsortium bestående av blant annet Vattenfall, Fosen Yard, APL (NOV), EDR&Medeso, NTNU, Norconsult, og CFD Marine.

GFMS er medlemmer i fornybarklyngen RENERGY, som sammen med innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI) har bistått med rådgivning, nettverk og koblinger til FoU-, finans- og næringsaktører.

Jørgen Ranum Krokstad, daglig leder i Green Floating Marine Structures (GFMS).
Foto: Privat

– Vi og andre gründerbedrifter har behov for gode sparringspartnere som kjenner maritim sektor og bransjeaktørene godt. Å få bistand innen forretningsrådgiving, kommersialisering og kobling til FoU-miljøer gjør at vi kan komme enda raskere ut i markedet. Støtten fra RENERGY og Fremtidens Industri har derfor vært svært viktig for oss, sier Krokstad.

Åpen for flere partnere

De har store ambisjoner om oppskalering, og ønsker derfor flere partnere og investorer med på laget. Målet er å sikre seg en utviklingsramme på totalt 16 millioner kroner. I tillegg til støtten fra Forskningsrådet, har energiselskapet Vattenfall lagt 1 million kroner på bordet.      

– Tildelingen fra Forskningsrådet var en milepæl for oss, med toppscore fra komiteen som vurderte søknaden vår. Det betyr at vi har et troverdig utviklingsløp, selv om vi fortsatt er i tidlig fase. Med flere partnere og investorer vil vi kunne kommersialisere enda raskere, sier Krokstad.

Nå jobber de med å ferdigstille design og gjennomføre modelltesting, før en fullskala prototype skal bygges.

Illustrasjon: WindBarge

– Innen 2030 tar vi sikte på at 1 prosent av Europas havvindkapasitet er levert av WindBarge, noe som vil utgjøre ca. 47 installasjoner på 15–20 MW hver. Innen 2050 har vi mål om å oppskalere til minst 50–100 installasjoner på verdensbasis hvert år, fortsetter han.

Kostnadseffektiv kraftproduksjon

WindBarge-konseptet bygger på, som navnet antyder, en flytekonstruksjon ikke ulikt en flatbunnet lekter som fortøyes til havbunnen med en spesialdesignet forankringsline og integrert elektrisk kabel. Konseptet muliggjør fleksibel og mer kostnadseffektiv vindkraftproduksjon til havs med 30–100 meters vanndybde, samtidig som naturinngrep minimeres. Den enkle konstruksjonen reduserer investeringskostnader og vedlikeholdsutgifter betydelig i forhold til dagens havvind-installasjoner.

– Kostnaden for kraftproduksjon vil være konkurransedyktig med bunnfaste installasjoner. Men der bunnfaste havvindturbiner etterlater store naturinngrep når de fjernes, vil WindBarge-konseptet minimere naturinngrepet og enkelt kunne flyttes der de trengs etter behov, sier Krokstad.   

Kan bygges hvor som helst

En annen fordel med WindBarge er at flytekonstruksjonene baserer seg på norsk veletablert skipsbyggeteknikk. I samarbeid med Fosen Yard utforskes et konstruksjonskonsept der hele eller deler av flytekonstruksjonen kan bygges i skipsverft i nærheten av havvindlokasjoner, noe som bidrar til å redusere investeringskostnadene ytterligere.

Vindturbinen kan installeres på flytekonstruksjonen i en dokk, for så å bli slept til havvindparken for fortøyning, uten behov for spesialfartøy og dyre operasjoner.

– Når det er behov for større vedlikehold kan fortøyningen enkelt kobles av flytekonstruksjonen, slik at vindturbinen kan taues til land, sier Krokstad.  

Vindkraft som tjeneste

Havområder med grunnere vanndyp, som det blant annet er mye av rundt Norge, har stort potensial for kraftproduksjon som ennå ikke er utnyttet. I tillegg er det flere andre havområder i Europa, Nord-Amerika og Asia hvor det satses på havvind, der WindBarge-konseptet vil kunne gi mer kostnadseffektiv kraftproduksjon.

De flyttbare turbinene kan også brukes for å utvide kapasiteten til havvindparker i kombinasjon med bunnfaste turbiner, og flyttes til nye områder ved behov. Industrikonsortiet ser også for seg en forretningsmodell der effekt eller produksjonskapasitet kan leveres av kontraktører som en tjeneste.

– Fleksibiliteten med flyttbare havvindturbiner åpner opp for helt nye forretningsmodeller som kan akselerere utbyggingen og tilby energi der den trengs. Markedspotensialet er enormt, sier Krokstad.

Del: