Delta i klyngen

Vi ønsker flere velkommen til å delta i RENERGY! Virksomheter som deltar i klynger gjør dette for å bygge nettverk, utveksle kunnskap, finne samarbeidspartnere, delta i felles utviklingsinitiativ og skape forretningsmuligheter.

Fordeler med medlemskap

 • være med på å forme og prege utviklingen innen fornybar energi og energisystemet i Norge 
 • tilgang til et stort faglig nettverk på tvers av flere verdikjeder innen fornybar energi og tilhørende teknologier
 • invitasjon til klyngens møteplasser og arrangementer 
 • adgang til å bruke klyngen og klyngens møteplasser og arenaer til å presentere virksomheten og initiere samarbeidsprosjekter med andre medlemmer 
 • mulighet til å møte relevante studenter og fagmiljø på tilrettelagte arenaer 
 • benytte klyngens tyngde til å gi egen virksomhet større vekt i markedssammenheng 
 • profileringsmulighet ved logo på klyngen webside, samt mulighet til å benytte klyngens logo på egen webside

Slik søker du om medlemskap i RENERGY

Søknad om medlemskap skjer ved skriftlig henvendelse til klyngens leder: [email protected]

Deltakelse i klyngen er organisert gjennom medlemskap i foreningen RENERGY – Renewable Energy Cluster. Deltakelsen er finansiert gjennom en medlemskontingent som beregnes ut fra antall ansatte i virksomheten.

Hvem kan bli medlem?

Klyngens medlemmer er bedrifter, private virksomheter, FoU-aktører og organisasjoner i hele verdikjeden for fornybar energi – fra kraftprodusenter og produkt-/tjenesteleverandører til grûndere, teknologiutviklere og sluttbrukere av energi.

Medlemmer må ha

 • norsk organisasjonsnummer
 • ansatte i Norge
 • aktivitet innen innovasjon, omstilling, forskning og/eller
  utvikling av teknologier, systemer og løsninger knyttet til fornybar energi i Norge
 • strategi- /satsingsområder som sammenfaller med klyngens formål og strategi

Næringsforeninger, konsulent-/rådgivningsselskaper, inkubatorer, næringshager og lignende blir ikke tatt opp som ordinære medlemmer i klyngen, men er verdifulle samarbeidspartnere i konkrete prosjekter og i andre samarbeid med klyngen og klyngens medlemmer.