Kalender

Lunsjwebinar

21. juni, 2023

11:00 - 12:00

Digitalt

Fortsatt forsynes 40 % av lokaliteter langs kysten med strøm fra dieselaggregat. Bruk av landstrøm er det tiltaket som gir største kutt i direkte klimagassutslipp fra oppdrettslokaliteter, samtidig som det reduserer energibruk og støy. Potensialet for elektrifisering gjennom landstrøm er derfor stort.

Lunsjwebinar

21. juni, 2023

11:00 - 12:00

Digitalt

Fortsatt forsynes 40 % av lokaliteter langs kysten med strøm fra dieselaggregat. Bruk av landstrøm er det tiltaket som gir største kutt i direkte klimagassutslipp fra oppdrettslokaliteter, samtidig som det reduserer energibruk og støy. Potensialet for elektrifisering gjennom landstrøm er derfor stort.