Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

INERGO AS er juridisk eier av nettsiden og er behandlingsansvarlig for RENERGYs behandling av personopplysninger. Henvendelser knyttet til denne personvernerklæringen eller RENERGY’s behandling av personopplysninger rettes til [email protected]

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Dine rettigheter

RENERGY ønsker å informere brukere av våre nettsider om deres rettigheter knyttet til innhenting og lagring av personopplysninger. Alle brukere har rett til:

  1. Innsyn i egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  2. Korrigering av personopplysninger: Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  3. Sletting av personopplysninger: I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
  4. Begrensning av behandling av personopplysninger: I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
  5. Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
  6. Dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

2. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

3. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

4. Del/tips-tjenesten

Funksjonen «Del med andre» kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

5. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via e-post hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. 

RENERGY benytter Mailchimp som databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du avslutter abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan når som helst endre eller slette informasjonen vi lagrer om deg, ved å følge lenken i bunnen på nyhetsbrevet. 

6. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen.

RENERGY benytter Hoopla som databehandler for påmeldinger og kjøp av billetter i forbindelse med arrangementer. Informasjonen du oppgir ved registrering og kjøp lagres i en egen database og deles ikke med andre.

7. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

8. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

9. Personopplysninger på andre nettsteder
Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Vår personvernerklæring gjelder bare dette nettstedet, så vi oppfordrer alle brukere til å lese seg opp på personvernerklæringer for de sidene du går inn på gjennom lenker fra dette nettstedet. 

10. Oppdatering av personvernerklæringen
RENERGY søker å gjennomgå og forbedre personvernerklæringen jevnlig. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 4. oktober 2021.