Prosjekter

Veikart for hydrogen

RENERGY har av Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i fylket. Veikartet skal kartlegge informasjon,

Les mer

Dynamisk vannkraft

Med økt andel variabel kraftproduksjon og økt bruk av elektrisitet til mobilitet, forventes det at effekt får større betydning i

Les mer

Energi i havbruk

Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for

Les mer

Verdi i vind

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i

Les mer

Fornybarklyngens Hydrogenforum

Fornybarklyngens hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen. Trøndelag har tatt

Les mer