Prosjekter

FME Northwind

NorthWind er et forskningssenter for vindkraft. Senteret ledes av SINTEF, og skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye

Les mer

Veikart for hydrogen

RENERGY har av Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i fylket. Veikartet skal kartlegge informasjon,

Les mer

Dynamisk vannkraft

Med økt andel variabel kraftproduksjon og økt bruk av elektrisitet til mobilitet, forventes det at effekt får større betydning i

Les mer

Energi i havbruk

Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for

Les mer

Verdi i vind

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i

Les mer

RENERGYs Hydrogenforum

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen. Trøndelag har tatt

Les mer