RENERGYs Hydrogenforum

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 300.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

thomas@renergycluster.no

+47 958 93 289

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Trøndelag har tatt en ledende posisjon for mulig bruk av hydrogen i maritim transport gjennom åpningen for hydrogenbruk til hurtigbåtdrift mellom Trondheim og Kristiansund. Dette pilotprosjektet vil kunne gi grunnlaget for en betydelig bruk av hydrogen innen maritim transport, med muligheter for næringsutvikling innen maritim teknologi, teknologi for hydrogenproduksjon og produksjon av hydrogen. Det er også andre aktører i regionen som har konkrete hydrogenaktiviteter og det er mange som er interessert i å følge med på utviklingen innen hydrogen. 

Prosjektaktivitet

  • Gjennomføre møter i faggruppen
  • Arrangere åpne temamøter for klyngens medlemmer
  • Være referansegruppe / styringsgruppe for utredninger / prosjekter
  • Identifisere og initiere samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteterKontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Del prosjekt: