RENERGYs Hydrogenforum

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 300.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

+47 958 93 289

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Trøndelag har tatt en ledende posisjon for mulig bruk av hydrogen i maritim transport gjennom åpningen for hydrogenbruk til hurtigbåtdrift mellom Trondheim og Kristiansund. Dette pilotprosjektet vil kunne gi grunnlaget for en betydelig bruk av hydrogen innen maritim transport, med muligheter for næringsutvikling innen maritim teknologi, teknologi for hydrogenproduksjon og produksjon av hydrogen. Det er også andre aktører i regionen som har konkrete hydrogenaktiviteter og det er mange som er interessert i å følge med på utviklingen innen hydrogen. 

Prosjektaktivitet

  • Gjennomføre møter i faggruppen
  • Arrangere åpne temamøter for klyngens medlemmer
  • Være referansegruppe / styringsgruppe for utredninger / prosjekter
  • Identifisere og initiere samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteterKontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: