RENERGYs Hydrogenforum

Energiproduksjon, Energisystemer, Hydrogen

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Trøndelag har tatt en ledende posisjon for mulig bruk av hydrogen i maritim transport gjennom åpningen for hydrogenbruk til hurtigbåtdrift mellom Trondheim og Kristiansund. Dette pilotprosjektet vil kunne gi grunnlaget for en betydelig bruk av hydrogen innen maritim transport, med muligheter for næringsutvikling innen maritim teknologi, teknologi for hydrogenproduksjon og produksjon av hydrogen. Det er også andre aktører i regionen som har konkrete hydrogenaktiviteter og det er mange som er interessert i å følge med på utviklingen innen hydrogen. 

Prosjektaktivitet

  • Gjennomføre møter i faggruppen
  • Arrangere åpne temamøter for klyngens medlemmer
  • Være referansegruppe / styringsgruppe for utredninger / prosjekter
  • Identifisere og initiere samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteterKontaktperson

Thomas Bjørdal

Prosjektleder

958 93 289

Del prosjekt: