Verdi i vind

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 3.600.000 NOK

Kontaktperson: Ole Svendgård

ole@renergycluster.no

+47 913 83 159

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i 1986 så er i dag 40% av all Norsk vindkraft i Trøndelag.

Ved inngangen til 2019 er det bygd eller besluttet bygd 3952 MW vindkraft i Norge. Dette vil gi en årlig strømproduksjon på 12,8 TWh og utgjøre ca 8% av strømproduksjonen i Norge. 1570MW (40%) av dette er i Trøndelag. I tillegg til produksjon av fornybar energi kan vindkraft bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping fra drift og vedlikehold av vindparker.

Prosjektet vil

  • bidra til leveranser og verdiskaping ved å synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører
  • stimulere innovasjon og forretningsutvikling
  • styrke kompetansebasen og stimulere til tilflytting, sysselsetting og bosetting
  • styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom RENERGY, Windcluster Norway og Åfjord Utvikling. Prosjektet har finansiering fra Trøndelag fylke og Fosen Regionråd. Prosjektperioden er fra mai 2019 til desember 2020.

Mer informasjon

Halvårsrapport | 2020

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Del prosjekt: