Verdi i vind

Energiproduksjon

Status: Pågående

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i 1986 så er i dag 40% av all Norsk vindkraft i Trøndelag.

Ved inngangen til 2019 er det bygd eller besluttet bygd 3952 MW vindkraft i Norge. Dette vil gi en årlig strømproduksjon på 12,8 TWh og utgjøre ca 8% av strømproduksjonen i Norge. 1570MW (40%) av dette er i Trøndelag. I tillegg til produksjon av fornybar energi kan vindkraft bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping fra drift og vedlikehold av vindparker.

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.

Herunder vil prosjektet

  • Bidra til leveranser og verdiskaping ved å synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører.
  • Stimulere innovasjon og forretningsutvikling
  • Styrke kompetansebasen og stimulere til tilflytting, sysselsetting og bosetting.
  • Styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom RENERGY, Windcluster Norway og Åfjord Utvikling. Prosjektet har finansiering fra Trøndelag fylke og Fosen Regionråd. Prosjektperioden er fra mai 2019 til desember 2020.

Kontaktperson

Vegar Saur

Prosjektleder

958 58 674

vegard.saur@proneo.no

Del prosjekt:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email