Verdi i vind

Energiproduksjon

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i 1986 så er i dag 40% av all Norsk vindkraft i Trøndelag.

Ved inngangen til 2019 er det bygd eller besluttet bygd 3952 MW vindkraft i Norge. Dette vil gi en årlig strømproduksjon på 12,8 TWh og utgjøre ca 8% av strømproduksjonen i Norge. 1570MW (40%) av dette er i Trøndelag. I tillegg til produksjon av fornybar energi kan vindkraft bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping fra drift og vedlikehold av vindparker.

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.

Herunder vil prosjektet

  • Bidra til leveranser og verdiskaping ved å synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører.
  • Stimulere innovasjon og forretningsutvikling
  • Styrke kompetansebasen og stimulere til tilflytting, sysselsetting og bosetting.
  • Styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom RENERGY, Windcluster Norway og Åfjord Utvikling. Prosjektet har finansiering fra Trøndelag fylke og Fosen Regionråd. Prosjektperioden er fra mai 2019 til desember 2020.

Mer informasjon

Halvårsrapport | 2020

Kontaktperson

Vegar Saur

Prosjektleder

958 58 674

Del prosjekt: