ElMar – Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

Energisystemer, Mobilitet

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i prosjektet ElMar. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. Prosjektet vil bidra til internasjonal konkurransekraft og øke potensialet for verdiskaping lokalt.

ElMar skal undersøke hvordan integrerte energisystemer og nye forretnings­modeller kan gjøre det attraktivt å bygge ut, drifte og benytte landstrøms- og ladestrømsanlegg. Videre skal ElMar bryte ned tekniske barrierer gjennom å øke forståelsen av hvordan slike anlegg påvirker strømnettet og komponentene, og er et viktig bidrag til de internasjonale målene om å redusere utslipp fra maritim transport. Norge har en verdensledende maritim klynge. Med en andel på ca. 6% av verdensflåten er også Norge verdens femte største skipsfartsnasjon, målt i verdi.

Prosjektet vil løpe fra april 2020 til mars 2023. Totalt budsjett er 13 MNOK. Prosjektet er inndelt i fem delprosjekt knyttet til integrerte energisystem, komponentpåkjenninger, nye forretningsmodeller og case-studier, og vektlegger innovasjon og kunnskapsutvikling i maritim næring.

Trondheim Havn er prosjekteier og RENERGY deltar sammen med SINTEF og en rekke andre havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Les mer om ElMar på prosjektsiden til SINTEF.

Innovasjonsprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Mer informasjon

Trondheim Havn

Til Olje- og energidepartementet

Desember 2019

Kontaktperson

Olav Rygvold

Styreleder

920 85 743

Del prosjekt: