ElMar – Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

Status:

Prosjekteier: Trondheim Havn

Budsjett: 13.000.000 NOK

Kontaktperson: Olav Rygvold

+47 920 85 743

Prosjektet Elmar skal kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport, og bidra til at utbygging, drift og bruk av land- og ladestrøm blir mer attraktivt.

Prosjektet Elmar skal kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport, og bidra til at utbygging, drift og bruk av land- og ladestrøm blir mer attraktivt.

Norge har en verdensledende maritim klynge, og er verdens femte største skipsfartsnasjon, med ca. 6% av verdensflåten målt i verdi.  

Elmar skal øke forståelsen av hvordan utbygging av land- og ladeanlegg til maritim transport påvirker det lokale strømnettet og bryte de tekniske barrierene.   

Prosjektet er inndelt i følgende fem delprosjekt:  

  • integrerte energisystem 
  • komponentpåkjenninger 
  • nye forretningsmodeller 
  • casestudier
  • innovasjon og kunnskapsutvikling   

Elmar vil bli et viktig bidrag til de å nå de internasjonale målene om å redusere utslipp fra maritim transport, og øke potensialet for verdiskaping lokalt.  

Prosjektet vil løpe fra april 2020 til mars 2023, og har et totalbudsjett på 13 MNOK.  

Partnere 

Trondheim Havn er prosjekteier og RENERGY deltar sammen med SINTEF og en rekke andre havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Les mer om ElMar på prosjektsiden til SINTEF. 

Innovasjonsprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. 

Mer informasjon

Trondheim Havn

Til Olje- og energidepartementet

Desember 2019

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: