Trondheim Havn som energihub

Energisystemer, Mobilitet

Havna blir knutepunktet for levering av nye fornybare drivstoff til maritim transport, og et viktig område for byutvikling. Som sentral aktør i både land- og sjøtransport vil Trondheim Havn ha en nøkkelrolle i det grønne skiftet for å ta i bruk mer lav- og nullutslippsteknologi. Et grønnere og blåere transportsystem vil påvirke havnenes rolle og føre til nytt samspill mellom havnene og energiaktørene.

Prosjektet skal definere og realisere havnas rolle som energihub for utslippsfri maritim transport, og utvikle helhetlige energisystem basert på bruk, distribusjon, omfordeling og lagring av egen produsert og eksternt tilført energi. Dette skal blant annet sikre forsyningssikkerheten til eksisterende og kommende nye bydeler. Kommersiell nytenkning knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av energisystemet skal legge til rette for økonomisk bærekraftige løsninger.

Havner kan benytte en lang rekke teknologier og innovasjoner for å redusere utslipp, og Trondheim Havn har satt seg mål om

  • Landstrøm til Kystruten senest innen 2021
  • Landstrøm til cruiseskip i Trondheim innen 2025
  • Nullutslipp for egne virksomhet i 2030
  • I samarbeid med flere skal havna i Trondheim utvikles til å bli en energihub

Prosjekteier er Trondheim Havn. RENERGY deltar med prosjektstøtte. Øvrige partnere er Tensio, Statkraft Varme, TrønderEnergi, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Mer informasjon

– Nå er første steg tatt

Kontaktperson

Olav Rygvold

Styreleder

920 85 743

Del prosjekt: