Om oss

Mer enn 100 bedrifter og organisasjoner deltar i RENERGY, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi. Sammen utfordrer vi etablerte strukturer i energisektoren.

RENERGY – Renewable Energy Cluster, er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen jobber for bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. 

Et viktig ledd i klyngens arbeid er å legge til rette for nye og tettere relasjoner mellom mennesker, bedrifter og organisasjoner, for å utfordre etablerte strukturer i energisektoren.

Hensikten er å bygge nye samarbeidskonstellasjoner med teknologi- og sektorspesifikke miljøer, samt etablere ambisiøse utviklingsløp med nye forretningsmodeller, verdikjeder og energiløsninger.

Bakgrunn

Globale endringsdrivere i energisektoren, som utslippskutt, digitalisering, teknologiutvikling og desentralisering, gir økt behov for omstilling og et stort potensial for vekst.

Fornybar energi og tilhørende teknologier er en internasjonal vekstbransje og er selve navet i det grønne skiftet. Omstillingen til effektive og bærekraftige energisystem gir muligheter for verdiskaping for de som er innovative og som evner å utvikle konkurranseevnen. Samtidig bidrar det til å løse klimautfordringene verden står overfor.

Store endringer og rask teknologiutvikling skaper behov for samhandling for å utveksle trender og identifisere behov og muligheter. RENERGY sitt fokusområde er samspillet mellom ulike aktører og teknologier. Vi utforsker mulighetene for nye systemløsninger, verdikjeder og forretningsmodeller for fornybar energi som gir verdiskaping og lønnsomhet i det grønne skiftet.

Organisering

RENERGY er en ikke-kommersiell medlemsforening med vedtekter, årsmøte og valgt styre. RENERGY benytter internasjonalt anerkjente metoder og modeller for klyngeutvikling, og var i årene 2019-2021 del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation ClustersI 2020 endret klyngen navn fra Fornybarklyngen til RENERGY – Renewable Energy Cluster.

RENERGY er sertifisert som Cluster Management Excellence Label BRONZE under European Cluster Excellence Initiative.

Klyngen benytter Fremtidens Industri AS (FI) som forretningsfører og fasilitator. FI er et innovasjonsselskap med ideelt formål som arbeider for næringsutvikling. FI representerer klyngen juridisk, håndterer all økonomi for klyngen og stiller ressurser til disposisjon.

Styret i RENERGY

Olav Rygvold

Styreleder. Tidligere leder for energidivisjonen i Siemens og plassjef for Siemens Trondheim.

Styremedlem i Fornybarklyngen, Hanne Wigum

Hanne Wigum

Head of Renewable Research and Technology, Equinor.

Kenneth Brandsås

Nettsjef i Tensio Nord

Gøril Forbord

Konserndirektør for teknologi og utvikling i TrønderEnergi

Kjetil Storset

Spark lead i Volue

Sunniva Nicolaisen

Visekonsernsjef, Moen

Svein Olav Munkeby

Adm. direktør NTE Marked AS

Petter Storhaug

Regiondirektør i Bravida

Tor Didrik Krog

Nordic Head of Sales and Business Development i Siemens Smart Infrastructure

Kristian Dalberg Hauge

Direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune

Klyngeteamet

Oversikt og kontaktinformasjon til klyngeteamet i RENERGY finner du her.