Om oss

Renewable Energy Cluster (RENERGY) er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. 

Vi arbeider med utvikling av integrerte energisystem og verdikjeder for å utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller ved å samle aktører og teknologier fra hele verdikjeden til samarbeidsbasert utvikling.  

Over 90 bedrifter og organisasjoner deltar i klyngen. Deltakerne representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi, med energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

Bakgrunn

Globale endringsdrivere i energisektoren, som utslippskutt, digitalisering, teknologiutvikling og desentralisering, gir økt behov for omstilling og et stort potensial for vekst.

Fornybar energi og tilhørende teknologier er en internasjonal vekstbransje og er selve navet i det grønne skiftet. Omstillingen til effektive og bærekraftige energisystem gir muligheter for verdiskaping for de som er innovative og som evner å utvikle konkurranseevnen. Samtidig bidrar det til å løse klimautfordringene verden står overfor.

Store endringer og rask teknologiutvikling skaper behov for samhandling for å utveksle trender og identifisere behov og muligheter. RENERGY sitt fokusområde er samspillet mellom ulike aktører og teknologier. Vi utforsker mulighetene for nye systemløsninger, verdikjeder og forretningsmodeller for fornybar energi som gir verdiskaping og lønnsomhet i det grønne skiftet.

Organisering

RENERGY er en ikke-kommersiell medlemsforening med vedtekter, årsmøte og valgt styre. RENERGY er del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og benytter internasjonalt anerkjente metoder og modeller for klyngeutvikling.

I 2020 endret klyngen navn fra Fornybarklyngen til RENERGY – Renewable Energy Cluster.

Klyngen benytter FI (Fremtidens Industri AS) som forretningsfører og fasilitator. FI er et innovasjonsselskap med ideelt formål som arbeider for næringsutvikling. FI representerer klyngen juridisk, håndterer all økonomi for klyngen og stiller ressurser til disposisjon.

     

RENERGY-styret

Olav Rygvold

Styreleder. Tidligere leder for energidivisjonen i Siemens og plassjef for Siemens Trondheim

Petter Støa

Vice President Research, SINTEF

Svein Olav Munkeby

Adm. direktør NTE Marked AS

Styremedlem i Fornybarklyngen, Hanne Wigum

Hanne Wigum

Head of Renewable Research and Technology, Equinor

Styremedlem i Fornybarklyngen, Jørn Arvid Endresen

Jørn Arvid Endresen

Administrerende Direktør for ASKO Midt-Norge

Ann Merethe Lysø Sommerseth

Leder Digitale Tjenester og Produkter i TrønderEnergi

Eirik Lockertsen

Daglig leder i Solbes

Berit Rian

Administrerende direktør, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Silja Rønningsen

Fyrtårnkoordinator, Trondheim kommune

Ragnhild Elizabeth Aune

Professor ved Institutt for materialteknologi, NTNU

Klyngeteamet

Ole Svendgård

Klyngeleder
913 83 159
ole@renergycluster.no

Olav Rygvold

Styreleder
920 85 743
olav@renergycluster.no

Thomas Bjørdal

Prosjektleder
958 93 289
thomas@renergycluster.no

Silje Marie Dale

Marius Tvinnereim

Kommunikasjonsrådgiver
930 99 953
marius@renergycluster.no