Publikasjoner

Medieomtale

Her skal NTE Energi og H2 Marine tilby grønt hydrogen som kan konkurrere med fossilt drivstoff

Hydrogen24

Hydrogenbåt og landanlegg skal stå klart neste år

Teknisk Ukeblad

Skal vurdere utslippsfri drift av de minst tilgjengelige fôrflåtene

Teknisk Ukeblad

Enova-million til hydrogenknutepunkt på Rørvik

Kystmagasinet

Investing in the green shift

WorldFishing

Klimasatsing skal bidra til å halvere utslipp fra fiskeri- og havbruksnæringen

TV2

Dieseldrevne fiskesjarker skal bygges om til å bli klimasnille

MN24

Logo og medlemsmerke

Klyngelogo (POS):

Klyngelogo (NEG):

Medlemsmerke som kan benyttes av klyngens medlemmer: