Bærekraftige energisystemer

Bærekraftige energisystemer er klimanøytrale og gir effektiv energibruk ved at produksjon-, distribusjon- og bruk av energi sees i sammenheng. I tillegg reduseres både energisløsing og investeringskostnader til nett og energiproduksjon. Et bærekraftig energisystem kan bestå av kraft fra både vann, vind, sol, hydrogen, med mer, inkludert tilhørende teknologier og infrastruktur.   

Innen satsningsområdet bærekraftige energisystemer, jobber RENERGY spesielt med: 

Havner og logistikk-knutepunkt

En kritisk faktor ved norske havner og logistikk-knutepunkt er å ha nok kraft til fartøy, kjøretøy og industri. For å løse dette jobber RENERGY sammen med pilot-industriområder for å utvikle systemløsninger som kan overføres til andre havner og knutepunkt.  

Økt verdiskapning fra vannkraft

Vannkraft er regulerbar, og fungerer derfor som samfunnets «batteri» som sikrer stabil el-forsyning. For å utnytte denne ressursen på best mulig måte, bidrar RENERGY til utvikling av kunnskap og teknologi for økt lønnsomhet i vannkraftproduksjon.  

Energiløsninger for byer

Det finnes både relevant teknologi og løsninger for mer bærekraftige energiløsninger for byer. Utfordringen er å sy disse løsningene sammen, på best mulig vis. For å klare dette trenger aktørene møteplasser for å dele kunnskap, utfordringer og løsninger. RENERGY skal bidra til å skape disse møteplassene, på tvers av sektorer.

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.