Fornybar energi og tilhørende teknologier

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en nasjonalt ledende klynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en midtnorsk næringsklynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

Et viktig ledd i klyngens arbeid er å legge til rette for nye og tettere relasjoner mellom mennesker, bedrifter og organisasjoner, for å utfordre etablerte strukturer i energisektoren.

Hensikten er å bygge nye samarbeidskonstellasjoner med teknologi- og sektorspesifikke miljøer, samt etablere ambisiøse utviklingsløp med nye forretningsmodeller, verdikjeder og energiløsninger.

Arrangementer

Arendalsuka

13. august, 2024

08:30-17:00

Thon Hotel Arendal

Energitirsdag under Arendalsuka er en dag i regi av SINTEF Energi som er fylt med faglig påfyll og diskusjoner mellom forskere, bransjen og politikere rundt hvordan vi kan løse mange av de store energiutfordringene vi står overfor.

Arendalsuka

13. august, 2024

08:30-17:00

Thon Hotel Arendal

Energitirsdag under Arendalsuka er en dag i regi av SINTEF Energi som er fylt med faglig påfyll og diskusjoner mellom forskere, bransjen og politikere rundt hvordan vi kan løse mange av de store energiutfordringene vi står overfor.

Seminar

24. september, 2024

– 25. september, 2024

09:30-17:05

Quality Hotel Panorama, Trondheim

En møteplass for samspill mellom forskere, teknologiselskaper, nettselskap og andre interessenter til inspirasjon og et momentum for systeminnovasjonen.

Seminar

24. september, 2024

– 25. september, 2024

09:30-17:05

Quality Hotel Panorama, Trondheim

En møteplass for samspill mellom forskere, teknologiselskaper, nettselskap og andre interessenter til inspirasjon og et momentum for systeminnovasjonen.

Våre prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.