Fornybar energi og tilhørende teknologier

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en nasjonalt ledende klynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en midtnorsk næringsklynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

Et viktig ledd i klyngens arbeid er å legge til rette for nye og tettere relasjoner mellom mennesker, bedrifter og organisasjoner, for å utfordre etablerte strukturer i energisektoren.

Hensikten er å bygge nye samarbeidskonstellasjoner med teknologi- og sektorspesifikke miljøer, samt etablere ambisiøse utviklingsløp med nye forretningsmodeller, verdikjeder og energiløsninger.

Arrangementer

Frokostmøte

7. mars, 2024

08:00-10:00

Digs, Krambugata 2, Trondheim

Tensio, Statkraft Varme og Trondheim kommune inviterer til frokostmøte om smartere bruk av energi i Trondheim. Møtet markerer oppstarten på arbeidet med energianalyse - et skritt på veien for å gjøre Trondheim energismart.

Frokostmøte

7. mars, 2024

08:00-10:00

Digs, Krambugata 2, Trondheim

Tensio, Statkraft Varme og Trondheim kommune inviterer til frokostmøte om smartere bruk av energi i Trondheim. Møtet markerer oppstarten på arbeidet med energianalyse - et skritt på veien for å gjøre Trondheim energismart.

Konferanse

12. mars, 2024

10:00-16:00

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Meld deg på årets Energy Transition Conference! Konferansen er en del av Energy Transition Week, arrangert av NTNU, et viktig møtested for å diskutere utfordringer og løsninger for omleggingen til bærekraftige energisystem.

Konferanse

12. mars, 2024

10:00-16:00

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Meld deg på årets Energy Transition Conference! Konferansen er en del av Energy Transition Week, arrangert av NTNU, et viktig møtested for å diskutere utfordringer og løsninger for omleggingen til bærekraftige energisystem.

Seminar

14. mars, 2024

– 15. mars, 2024

09.00-13.00

Sigtuna, Sverige

Klyngeleder i RENERGY, Thomas Bjørdal skal innlede om energisituasjonen langs kysten når nordiske aktører samles for å diskutere den globale utviklingen og våre muligheter til å styrke nordisk samarbeid.

Seminar

14. mars, 2024

– 15. mars, 2024

09.00-13.00

Sigtuna, Sverige

Klyngeleder i RENERGY, Thomas Bjørdal skal innlede om energisituasjonen langs kysten når nordiske aktører samles for å diskutere den globale utviklingen og våre muligheter til å styrke nordisk samarbeid.

Våre prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.