Ståle Gjersvold ny styreleder i RENERGY

Publisert 20/03/2024

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold er valgt til ny styreleder i Renergy. Gjersvold var sentral også i forbindelse med etableringen av klyngen, nå overtar han styrelederjobben etter Olav Rygvold.

— Renergy er en veldig spennende klynge, særlig fordi den har så mange industribedrifter og bedrifter som ikke er energiselskaper som medlemmer. Og behovene til industribedriftene står i sentrum. Energibransjen er i stor endring, og fremtiden er mye mer integrert. Det er en av grunnene til at jeg sa ja til denne jobben, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Gjersvold.

Han retter også en stor takk til Olav Rygvold som har vært styreleder siden klyngen ble opprettet i 2017.

— Olav og administrasjonen har gjort en kjempejobb, og det er skapt mye på kort tid, sier Gjersvold.

Klyngeleder Thomas Bjørdal takket av Olav Rygvold på årsmøtet.

Øvrige styremedlemmer er: Tor Didrik Krog, Sunniva Nicolaisen, Svein Olav Munkeby, Hanne Wigum, Kenneth Brandsås, Kjetil Storseth, Michelle S. Wright, Kersti Lønnum, og Peter Bakkeid.

Del: