Fornybar energi og tilhørende teknologier

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en nasjonalt ledende klynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en midtnorsk næringsklynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

Et viktig ledd i klyngens arbeid er å legge til rette for nye og tettere relasjoner mellom mennesker, bedrifter og organisasjoner, for å utfordre etablerte strukturer i energisektoren.

Hensikten er å bygge nye samarbeidskonstellasjoner med teknologi- og sektorspesifikke miljøer, samt etablere ambisiøse utviklingsløp med nye forretningsmodeller, verdikjeder og energiløsninger.

Arrangementer

Ekskursjon

28. mai, 2024

10:00 - 15:00

Steinkjer

I samarbeid med NTE inviterer KRAFT Kompetansenettverk til tur for å besøke Follafoss kraftverk. Follafoss kraftverk er NTE sitt første vannkraftverk, og ble bygget i 1923. Kraftverket har i senere år blitt renovert og modernisert.

Ekskursjon

28. mai, 2024

10:00 - 15:00

Steinkjer

I samarbeid med NTE inviterer KRAFT Kompetansenettverk til tur for å besøke Follafoss kraftverk. Follafoss kraftverk er NTE sitt første vannkraftverk, og ble bygget i 1923. Kraftverket har i senere år blitt renovert og modernisert.

Seminar

7. juni, 2024

08:30-11:30

Kulturfabrikken, Kristiansund

Presentasjon av funn i forbindelse med prosjektet EnerSea v/prosjektleder Hans Tobias Slette (SINTEF Ocean) og Thomas Bjørdal (Renergy) i forbindelse med NCE Aquatechs årssamling.

Seminar

7. juni, 2024

08:30-11:30

Kulturfabrikken, Kristiansund

Presentasjon av funn i forbindelse med prosjektet EnerSea v/prosjektleder Hans Tobias Slette (SINTEF Ocean) og Thomas Bjørdal (Renergy) i forbindelse med NCE Aquatechs årssamling.

Seminar

18. juni, 2024

– 19. juni, 2024

0900-1600

NTNU Gløshaugen, Trondheim

Join us at the new conference H2science 2024 - Advancing Hydrogen for Net Zero! We are thrilled to share with you to the H2science Conference 2024, the premier gathering of researchers, experts, and industry in the field of hydrogen and ammonia research.

Seminar

18. juni, 2024

– 19. juni, 2024

0900-1600

NTNU Gløshaugen, Trondheim

Join us at the new conference H2science 2024 - Advancing Hydrogen for Net Zero! We are thrilled to share with you to the H2science Conference 2024, the premier gathering of researchers, experts, and industry in the field of hydrogen and ammonia research.

Våre prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.