Fornybar energi og tilhørende teknologier

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en nasjonalt ledende klynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

RENERGY - Renewable Energy Cluster

RENERGY er en midtnorsk næringsklynge som bidrar til bærekraftig verdiskaping og raskere omstilling til fornybarsamfunnet. For å oppnå dette jobber klyngen med å fremme innovasjon samt økt produksjon, effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Mer enn 100 medlemmer og samarbeidspartnere deltar i klyngen, og representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi – fra energiselskaper og teknologileverandører til kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

Et viktig ledd i klyngens arbeid er å legge til rette for nye og tettere relasjoner mellom mennesker, bedrifter og organisasjoner, for å utfordre etablerte strukturer i energisektoren.

Hensikten er å bygge nye samarbeidskonstellasjoner med teknologi- og sektorspesifikke miljøer, samt etablere ambisiøse utviklingsløp med nye forretningsmodeller, verdikjeder og energiløsninger.

Arrangementer

Våre prosjekter

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.