Norconsult nytt medlem i RENERGY

Publisert 21/03/2024

Norconsult er nyeste tilskudd til klyngen. — Renergy er en spennende arena for oss, sier Morten Løvseth, som er gruppeleder for elektro samferdsel i selskapet.

Selskapet har over 6 000 ansatte i Norge, og over 300 i Trondheim.
— Vi jobber mye med energi, blant annet på samferdselssiden. Vi opplever også at tilgang på energi er en stadig større utfordring, og det kreves samspill for å løse den. Så jeg er overbevist om at vi får bruk for nettverket som RENERGY utgjør, sier Løvseth.

Morten Løvseth, Bart Kriens og Ine Olsen fra Norconsult deltok alle på RENERGYs årsmøte, de jobber alle med energirelaterte saker.

Del: