Veikart for hydrogen

Energiproduksjon, Energisystemer, Hydrogen, Mobilitet

RENERGY har av Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i fylket. Veikartet skal kartlegge informasjon, status og prognoser for hydrogen som potensiell energibærer. Sentrale elementer som kartlegges er blant annet bruksområde, distribusjon og produksjon av hydrogen i regionen.

Sentrale elementer som kartlegges er blant annet bruksområde, distribusjon og produksjon av hydrogen i regionen.

Mer informasjon

På vei mot lavutslippssamfunnet

Til Olje- og energidepartementet

Kontaktperson

Thomas Bjørdal

Prosjektleder

958 93 289

Del prosjekt: