Dynamisk vannkraft

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 300.000 NOK

Kontaktperson: Ole Svendgård

ole@renergycluster.no

+47 913 83 159

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Prosjektpartnere

Med økt andel variabel kraftproduksjon og økt bruk av elektrisitet til mobilitet, forventes det at effekt får større betydning i kraftmarkedet. Behovet for effektstøtte og verdi ved effektleveranse vil føre til mer variabelt kjøremønster for vannkraftverk, men det mangler kunnskap om effekter av mer variabelt kjøremønster og det kan være behov for nye styringssystemer eller annen utrustning.

RENERGY er prosjektleder. Øvrige prosjektdeltakere er Voith​, TrønderEnergi​, NTE​, Lyse​, Statkraft og NTNU (HydroCen).

Mer informasjon

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Del prosjekt: