Dynamisk vannkraft

Energiproduksjon, Energisystemer

Med økt andel variabel kraftproduksjon og økt bruk av elektrisitet til mobilitet, forventes det at effekt får større betydning i kraftmarkedet. Behovet for effektstøtte og verdi ved effektleveranse vil føre til mer variabelt kjøremønster for vannkraftverk, men det mangler kunnskap om effekter av mer variabelt kjøremønster og det kan være behov for nye styringssystemer eller annen utrustning.

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

RENERGY er prosjektleder. Øvrige prosjektdeltakere er Voith​, TrønderEnergi​, NTE​, Lyse​, Statkraft og NTNU (HydroCen).

Mer informasjon

Kontaktperson

Ole Svendgård

Klyngeleder

91383159

Del prosjekt: