Studentsamarbeid

Publisert 30/11/2017

Har du en idé eller problemstilling du vil ha innspill på? Hva med å la studenter jobbe med den?

Fornybarklyngen samarbeider med NTNU Engage om kobling mellom næringsliv og undervisning, slik som formidling av studentoppgaver, sommerstudenter og undervisningsopplegg.

I januar kjøres faget Eksperter i team og da etterspørres oppgaver eller problemstillinger som kan passe innunder paraplyen «FNs Bærekraftsmål – Hva kan vi gjøre i Trøndelag» Det betyr at det aller meste som er knyttet til fornybar energi, både bredt og smalt, kan passe inn. Vedlagt er mer informasjon om Eksperter i team.

Ønsker du mer informasjon, eller teste et mulig tema – ta kontakt med:

Marte Konstad, universitetslektor, Engage, NTNU:

[email protected]

90677156

Del: