Gode industrisamarbeid skaper realiserbare piloter 

Publisert 30/03/2022

– Tenk stort, start smått og lær fort. Slik bygger vi verdens første anlegg for lokal produksjon og bunkring av grønt hydrogen til havbruksfartøy.

Det forteller Astrid Svarva, konserndirektør teknologi og digitalisering i NTE. Svarva sto på scenen sammen med Tomas Fiksdal i H2 Marine under Trondheim Tech Port Conference i Trondheim denne uken for å forklare energirevolusjonen som utspiller seg i Rørvik i Trøndelag akkurat nå.

– Vi skal gjøre grønt hydrogen til et konkurransedyktig drivstoff for maritim transport innen få år. Pilotanlegget skal etter planen allerede fra 2023 forsyne et utslippsfritt pilotfartøy med grønt hydrogen, forklarer Svarva.

Fra venstre: Tomas Fiksdal (H2 Marine), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) og Astrid Svarva (NTE). Foto: Privat

Under konferansen deltok også klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han påpekte at det grønne skiftet må skje raskt, særlig i lys av Europas energiavhengighet til Russland.

– Han var imponert over det vi får til i regionen, og var interessert i å delta på åpningen av pilotanlegget i 2023. Vi poengterte også hvor viktig det er at regjeringen følger opp og videreutvikler gode støtteprogrammer, noe som er helt avgjørende for å akselerere utviklingen av ny grønn industri, sier Svarva.

Fra pilot til marked

NTE og H2 Marine er sentrale aktører i flere prosjekter og initiativer i regionen. De leder i fellesskap forprosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked», som i fjor fikk Enova-støtte. I fjor ble også «Ubåt»-prosjektet tildelt 28 millioner kroner gjennom Pilot-E-ordningen. Det er gjennom dette prosjektet at NTE og H2 Marine designer, utvikler og bygger pilotanlegget.

– Fra 2025 skal vi gå fra pilot til marked ved å bygge et hydrogenknutepunkt som kan forsyne alle andre typer fartøy og sluttbrukere. sier Svarva.

I «Ubåt»-prosjektet skal også Moen Verft bygge pilotfartøyet, som blir verdens første hydrogen-elektriske arbeidsbåt. Fartøyet skal kjøpes og opereres av SalmoNor (tidligere Midt-Norsk Havbruk).

Det beste fra to verdener

Fornybarklyngen RENERGY er initiativtaker i begge prosjektene, og Svarva er tydelig på hvor viktig klyngens arbeid med å bygge gode industrisamarbeid er for slike satsinger.

– Dekarbonisering av transportsektoren krever helhetlige energiløsninger og grønn industri på tvers av sektorer og verdikjeder, og det er utfordrende å få til dette uten gode partnerskap. NTE har en viktig samfunnsrolle og er kapitalsterk. H2 Marine er innovative og helt i front på teknologiske løsninger. Ved å koble oss sammen har RENERGY hentet det beste fra to verdener, sier Svarva.

Det er Thomas Bjørdal, prosjektleder i RENERGY, glad for å høre.

– Etableringen av knutepunktet på Rørvik er den hydrogensatsingen som har kommet desidert lengst i Norge, takket være modige prosjektpartnere som går inn i arbeidet med betydelig kapital og risiko, sier Bjørdal.

Slik ser NTE og H2 Marine for seg at pilotanlegget i Rørvik kan se ut. Anlegget har planlagt åpning i 2023 og vil være verdens første av sitt slag. Illustrasjon: H2 Marine

Utnytter biprodukter

Tradisjonelle hydrogenanlegg har gjerne lav virkningsgrad, ofte fordi de er begrenset av svært liten etterspørsel. I Rørvik har de løst til dette ved å tenke sirkulært og etablere en industriell symbiose. Blant annet gir hydrogenproduksjon biprodukter som oksygen og restvarme – biprodukter som akvakulturnæringen i Nærøysund kan nyttiggjøre seg av.

– Gjennom å etablere industriell symbiose utnytter vi alle de mulighetene og ressursene som finnes i regionen for å samtidig skape ny bærekraftig industri og nye arbeidsplasser, sier Svarva.

Nærøysund er landets største oppdrettskommune, og et sentralt trafikknutepunkt med om lag 35 000 skipspasseringer i året.

– Rørvik er derfor også et naturlig knutepunkt for hydrogen. Ved å utvikle helhetlige løsninger som reduserer kostnader og øker virkningsgraden, skaper vi et unikt markedspotensial og store positive ringvirkninger for regional industri, sier Bjørdal.

Del: