RENERGY satte agendaen under EU Sustainable Energy Week

Publisert 29/10/2021

Hvordan når vi målene om nullutslipp? Det var ett av spørsmålene både politikere og næringsaktører måtte svare på under Energidagene i Trondheim.

RENERGY var Norges klyngerepresentant under EU Sustainable Energy Week, og arrangerte Energidagene i Trondheim 26.–27. oktober i samarbeid med blant andre Norsk klimastiftelse, Trondheim kommune og SINTEF.

Under arrangementet «Fornybar Fremtid» ble Norges politiske ledelse og sentrale aktører fra energibransjen utfordret på samspillet mellom næringsliv og offentlige myndigheter samt muligheter og utfordringer i omstillingen til fornybarsamfunnet.

Med overskriftene «Bort med sort transport!», «Utslippsfri by, bare en vy?» og «Er mer nett alltid rett?» deltok blant andre stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) og Kirsti Leirtrø (A) i panelsamtaler med Erlend Solem fra Trøndelag fylkeskommune og representanter fra industri og næringsliv.

– Vi ser at regelverket har godt av å utfordres for å åpne opp for mer innovasjon, og myndighetene kan lage gode prosesser som fremmer gode løsninger. Blant annet kan klima og miljø legges inn som kriterier, slik at innkjøpsmakten kan brukes på de løsningene som er best for både miljø og økonomi. Økt volum og reduserte kostnader vil samtidig bidra til en positiv spiral for klimaløsninger innen maritim transport, sier Eskeland.  

Fra venstre: Anne Jortveit, Nestleder i Norsk Klimastiftelse, Erlend Solem, Fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant for Høyre, Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Erik Ianssen, daglig leder i Hymatech, i panelsamtale under Energidagene i Trondheim. Foto: Marius Tvinnereim / RENERGY

Myndighetene viktige pådrivere

– I RENERGY er vi opptatt av transport, nett og byutvikling fordi det til syvende sist handler om mer fornybar energi med muligheter for nullutslipp, verdiskaping og eksport, sier klyngeleder i RENERGY, Ole Svendgård.

– Derfor er det helt nødvendig å legge til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv og industri for å raskest mulig realisere grønn verdiskaping.

Kyngeleder i RENERGY, Ole Svendgård, åpnet seminaret «Fornybar Fremtid», som ble arrangert i samarbeid med Norsk Klimastiftelse, Trondheim kommune og SINTEF Energi. Foto: Marius Tvinnereim / RENERGY

Svendgård trakk også frem at næringslivet satt med mulige løsninger på blant annet utslippsfri godstransport på Nordlansbanen, men at de politiske prosessene er trege.

– RENERGY ønsker et klart politisk påtrykk for å dekarbonisere godstransporten. Det krever kartlegging og utvikling av konkrete løsninger, og ikke minst tettere samarbeid mellom industri og politikk. Departementer og direktorater må være pådrivere for nytekning og teknologiutvikling, sier Svendgård.

Grønn omstilling må koordineres

H2 Marine jobber med forretningsideer for nullutslippskonsepter for oppdrettsnæringen, med overføringsverdi og skaleringsmuligheter for andre blå næringer. H2 Marine deltok både på seminaret «Fornybar Fremtid», samt seminaret «Verdens første havgående hydrogenbåt».

Sistnevnte seminar tok for seg Pilot-E-prosjektet «UBÅT». Prosjektet startet som et initiativ fra RENERGY, og skal utvikle og bygge en hydrogendrevet oppdrettsbåt med tilhørende landanlegg for lokal produksjon og bunkring av grønt hydrogen. Det er H2 Marine, sammen med Nord-Trøndelag Energi, som skal utvikle og bygge landanlegget.

Tomas Fiksdal, CTO i H2 Marine. Foto: Marius Tvinnereim / RENERGY

– Både staten, næringslivet og virkemiddelapparatet har troen på grønt hydrogen, og det skal etableres knutepunkter langs kysten. Men de politiske ambisjonene må være langsiktige og ambisiøse, for det er snakk om store mengder kraft som trengs for å erstatte diesel, sier Tomas Fiksdal, CTO i H2 Marine.

Fiksdal forteller at hydrogen ikke en døgnflue. Hydrogen har kommet for å bli, og det som vil muliggjøre nullutslipp innen maritim transport.

– For å få til dette, trenger vi noen som koordinerer og setter sammen samarbeidsprosjekter. Fornybarklyngen RENERGY har lykkes her, det ser vi både i Pilot-E-prosjektet «UBÅT», Grønn Plattform-prosjektet «ZeroKyst», og nå også med hydrogenknutepunkt på Rørvik, sier Fiksdal.

– Å se på helhetlige verdikjeder er helt essensielt, og det er noe RENERGY virkelig har skjønt. I samarbeid med offentlige myndigheter, akademia og næringsliv skapes sterke industrikonsortier som klarer å realisere de prosjektene som må til for å nå ambisjonene om nullutslipp.

Del: