Martin er vår nye prosjektkoordinator

Publisert 21/01/2022

Denne uken har vi hatt gleden av å ønske Martin Eriksen Havn velkommen som nyansatt rådgiver i FI og prosjektkoordinator i Ocean Autonomy Cluster og RENERGY.

Martin har en bachelorgrad i Innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. Bachelorgraden handlet om overgangen fra lokalbestemte team til multilokasjonale team, et tema som har blitt høyaktuelt som følge av koronapandemien.

– Hvordan vi jobber som team, hvilke verktøy vi bruker og hvordan vi kommuniserer, har endret seg drastisk de siste par årene. Multilokasjonalitet er et relativt nytt fagområde, men vi ser at næringslivet har tatt utfordringen på strak arm og omstilte seg raskt da pandemien kom, forteller Martin.

Nøkkelen til å lykkes med samarbeid på tvers av geografiske lokasjoner handler om kompetansedeling, god kommunikasjon og tett oppfølging av teamet, mener Martin.

– I tillegg kan ulike ledelseskulturer og byråkratiske strukturer være en barriere for utvikling og innovasjon, særlig når det er snakk om teammedlemmer som sitter på hvert sitt kontinent. Da er det ekstra viktig å jobbe med gode møteplasser og kompetansedeling.

Autonomi og fornybar energi

Som prosjektkoordinator i FI blir Martin del av klyngeteamene i Ocean Autonomy Cluster og RENERGY – Renewable Energy Cluster. Der vil han jobbe med prosjekter som tar for seg banebrytende teknologier og både tekniske og samfunnsmessige utfordringer.

– Jeg gleder meg veldig til å arbeide med tema som havromsautonomi og fornybar energi. I FI får jeg muligheten til å jobbe innen mange spennende områder, og bidra inn i prosjekter med bedrifter og FoU-institusjoner som er helt fremst i verden innen sine fagfelt, sier Martin.

Det er særlig tema som innovasjonsprosesser og nye markedsmuligheter som engasjerer ham. Derfor var det enkelt å takke ja da jobbtilbudet lå på bordet.

– Interessen for å skape noe nytt har vært der helt siden jeg bygde Lego som barn. Det er veldig spennende å tenke på hvordan fremtiden ser ut, og at jeg kan få bidra i utviklingen av løsninger på utfordringer næringslivet og resten av samfunnet står overfor, sier Martin.

At FI jobber med å utvikle bedriftsnettverk og næringsklynger, der møteplassene er mange og kompetansedelingen er høy, er midt i blinken.

– Det gir et enormt potensial for å tilegne seg ny kunnskap og erfaringer fra aktører som tør å være kreative for å finne nye innovative metoder og løsninger, sier Martin.

Del: