Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

Publisert 22/05/2023

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos egne klyngebedrifter.  

– Samtidig som mange bedrifter har økt sin bruk av IKT, settes det paradoksalt nok av mindre ressurser til digital sikkerhet. Manglende kompetanse innen digital sikkerhet gjør bedrifter sårbare ovenfor digitale angripere som ønsker å skaffe seg attraktiv forretning sensitiv informasjon, forklarer sikkerhetsrådgiver Aida Angell fra FI.  

Hun leder arbeidet med spørreundersøkelsen som skal avdekke kunnskapsnivå og områder for tiltak innen digital sikkerhet hos små og mellomstore bedriftene som er tilknyttet klyngene OAC, RENERGY, MIDSEC, NCE Aquatech Cluster, og Agritech Cluster.   

Formålet med undersøkelsen er å legge grunnlag for et hovedprosjekt som skal gå tettere på bedriftene og bidra til at bedriftene i målgruppen selv utvikler gode sikkerhetsstrategier og tiltak for sin bedrift, gjennomføre forenklede sårbarhetsanalyser, og etablere og utvikle en god sikkerhetskultur blant de ansatte.  

– Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Spørsmålene vil gi bedre bevissthet omkring egen sikkerhetskultur. Og så er det svært viktig for meg å understreke at all informasjon behandles konfidensielt og vil kun brukes til statistiske formål, sier Angell.  

I tillegg vil det arrangeres workshops og møteplasser om digital sikkerhet. Mer informasjon kommer. 

Spørsmål

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter og kan besvares av alle.
Undersøkelsen finner du her.

Det arrangeres et webinar 6.6.23 klokken 09.00 – 09.45 der det vil bli en gjennomgang av prosjektet og muligheten for å stille spørsmål.  Påmelding til webinar her.  

Dersom du ikke har mulighet til å delta på webinaret, men fortsatt har spørsmål om forprosjektet, eller digital sikkerhet, ta kontakt med Aida Angell: aida@fi-nor.no

Del: