Informasjon vedrørende Korona-situasjonen

Publisert 18/03/2020

På grunn av den pågående smittefaren har Fornybarklyngen satt planer for større møter og arrangementer på vent. Vi ser på muligheten for å kjøre noen planlagte arrangementer som webinarer. Mer informasjon om aktuelle webinarer blir lagt ut på våre nettsider. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle og drive klyngens prosjekter og satsingsområder.

Den utfordrende situasjonen Norge og resten av verden nå er inne i, rammer verdensøkonomien hardt. Situasjonen påvirker allerede den grønne sektoren, og krever at alle evner å omstille seg etter beste evne. Fornybarklyngen ønsker å møte det umiddelbare behovet våre medlemmer har, også for å kunne viderebringe eventuelle innspill til virkemiddelapparat sentralt og regionalt i Norge.

Vi oppfordrer derfor Fornybarklyngens medlemmer til å ta kontakt ved behov for bistand på mulige prosjekter og utfordringer, samt komme med innspill vedrørende umiddelbare behov som har oppstått som følge av Korona-situasjonen.

Her finner du klyngeteamets kontaktinformasjon.

Del: