Stor energinyhet fra sentral klyngepartner

Publisert 18/03/2022

Trønderenergi og HitechVision starter nytt energiselskap – Skal investere 15-20 milliarder i store fornybarsatsinger i hele Norden.

Gjennom å etablere et nytt fornybarselskap, der begge eier 50 prosent, skal energikonsernet TrønderEnergi og energifondet HitecVision satse stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Det nye selskapet har ambisjon om å ha aktiviteter både på produksjon- og tjenestesiden. Alt skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag.

– Hele kraftbransjen sitter på en operativ plattform som gir muligheter for vekst. Utfordringen er at offentlig eierskap gir lite tilgang på risikokapital. Utfordringen vi løser her, er tilgangen på vekst- og risikokapital, som tåler å ha negativ kontantstrøm i en del år før det går i pluss sier Ståle Gjersvold i en kommentar til Dagens Næringsliv. 

I en pressemelding fra TrønderEnergi sier Gjersvold at målet er at selskapet skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kilowattene, til strømmen ender som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, eller timer på anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter. 

Les mer på TrønderEnergis nettsider.

Del: