Sikrer forlengelse for EU-rådgiver

Publisert 19/11/2023

EU-rådgiver Ida Kallmyr Lerheim gleder seg til å åpne nye forretningsmuligheter for norske bedrifter. Innovasjon Norge sikrer nå en forlengelse av RENERGYs satsing inn mot det europeiske markedet.

Innovasjon Norge har nå bestemt seg for å bidra til å finansiere jobben til Ida Kallmyr Lerheim de neste fire årene. Klyngeleder i RENERGY, Thomas Bjørdal, mener det vil bli en lønnsom investering.

— Dette betyr enormt mye. RENERGY har en stor internasjonal satsing, og EU-rådgiveren gjør at vi kan jobbe sammen med å løfte norske bedrifter ut i et internasjonalt marked, i tråd med den norske eksportsatsingen.

Ida Kallmyr Lerheim startet som EU-rådgiver i RENERGY for tre år siden, og en rekke av klyngemedlemmene har benyttet seg av rådgivningstilbudet. Hun har tidligere jobbet som EU-rådgiver ved NTNU, i Innovasjon Norge og ved Trøndelags Europakontor.

Hva gjør en EU-rådgiver?

— Det er alt fra å rådgi bedrifter én til én, til å jobbe med konsortier og partnerskap, for å finne finansieringsmuligheter, partnere og prosjekter. Det handler om å løfte nasjonale initiativ og satsinger internasjonalt, å se etter markedsmuligheter for norske bedrifter, sier Lerheim.

EU-rådgiver Ida Kallmyr Lerheim. Foto: Malin S. Lystad/ Fremtidens Industri

— Vi overvåker utvikling i policy, regulativ, og så videre. Å skaffe seg tidlig informasjon om endringer og nye muligheter er et klart konkurransefortrinn for norske virksomheter.  

EUs ulike ordninger utgjør en stor mulighet for norsk verdiskaping. Ved å benytte disse kan Norge skaffe seg en posisjon i Europa på områder der vi er sterke. Områder hvor EU har store ambisjoner, er det også store midler tilgjengelig.

Lerheim understreker at det er mye å hente for norsk næringsliv. — Jeg synes det er spesielt interessant å jobbe for en næringsklynge, da kommer vi også tett på bedrifter som ikke har egne ressurser. Med god oversikt over mulighetene for samarbeid og EUs virkemidler, kan jeg bistå med å finne koblinger som bedriftene ikke har tid eller mulighet til å kartlegge, sier Lerheim.

Hva er resultatene?

Lerheim har jobbet mye med posisjonering for norske bedrifter. Det fører til oppmerksomhet, som igjen leder til partnerskap. Det innebærer et stort antall initiativer, og Lerheim er involvert i et tyvetalls søknader.

Et av de mest synlige resultatene den siste tiden, er Midt-Norges sertifisering som «Hydrogen Valley». Satsingen på en helhetlig verdikjede for hydrogen, fra Rørvik i nord til Tjeldbergodden i sør, setter regionen i posisjon til å bli en del av EUs storstilte satsing på hydrogen.

— Ved å få bedrifter inn i ulike samarbeid og prosjekter posisjonerer vi norske bedrifter, og gjør dem til aktuelle samarbeidspartnere i internasjonale prosjekter. Det gir mulighet for oppskalering, eksport og arbeidsplasser.  Det kan dessuten være et middel til å sikre at piloter blir rigget i Norge, i vår region, og involverer lokale bedrifter. Hvis vi ikke er med, skjer det ikke her, fastslår Lerheim.

Hvor godt kjenner næringslivet til EU-ordningene?

— Det er veldig varierende. Noen er dyktige og erfarne, andre helt blanke. For mange handler det dessuten om hva man har kapasitet til. EU-systemet er enormt stort, så det skal en del til for å sile ut det mest relevante.

Det er også stor konkurranse om de ulike EU-virkemidlene. Alle land har ikke så gode ordninger som Norge, derfor er de ulike programmene svært viktige i mange land, og derfor er det tøff konkurranse for å nå opp.

Hva blir de viktigste oppgavene fremover?

— Det skal medlemsbedriftene i RENERGY være med på å forme! Vi har litt tid frem til oppstart av nytt prosjekt på dette området, så vi har tid til å diskutere innretning og prioriteringer.

Del: