Store internasjonale markedsmuligheter for norsk grønn teknologi

Publisert 09/04/2021

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger og digitale tjenester skaper enorme muligheter for norske bedrifter som vil satse internasjonalt, skriver Innovasjon Norge på sine nettsider.

Etter hvert som flere land forplikter seg til EU og FNs klimamål, åpner det seg nye markeder i andre land innenfor stadig flere industrier. Ifølge Knut Sørlie, som er spesialrådgiver i Innovasjon Norge, står Norge i en unik posisjon til å kunne levere bærekraftige løsninger til et voksende eksportmarked. 

Hydrogen, vann og vind

Omstillingsbehovet fra fossil til grønn energi, vil åpne nye eksportmuligheter innen både karbonfangst, offshore vind, hydrogen og maritim teknologi.

– Hydrogen er veldig spennende. Det er en energibærer som fremstilles av vann, ren energi og naturgass. Både bruken og etterspørselen av hydrogen i viktige eksportmarkeder vil øke i tiden fremover, og Norge sitter på store muligheter til å levere både hydrogen, hydrogenløsninger for ulike behov, som fyllestasjoner og lagring og utslippsfrie båter som går på hydrogen, sier Sørlie i artikkelen.

Marked for grønne batterier

Produksjon av grønne batterier har potensial til å bli et nytt industrieventyr for Norge.

– Økt digitalisering og etterspørselen etter fornybare energikilder til transportsektoren, gir nye muligheter for batteriproduksjon i Norge. Med vannkraft og andre fornybare energikilder står vi i en unik posisjon til å produsere batterier med lavt karbonutslipp fra selve produksjonen, sier Sørlie.

De fleste av verdens batterier lages i dag i Asia, og produksjonen slipper ut store mengder klimagasser. Et mål for norsk næringsliv er å få på plass et økosystem for produksjon, og en verdikjede som også resirkulerer batteriene. 

– Dette kan på sikt bli en spennende og viktig eksportnæring for Norge. Potensialet for verdiskaping og omsetning kan være enormt frem mot 2030 hvis vi tar de riktige grepene, sier Sørlie.

Les hele saken på Innovasjon Norges nettsider. Les også andre artikler om eksport og internasjonal satsing her.

Del: