Nettselskaper tar ny rolle

Publisert 15/08/2023

Nettselskapene Tensio, Elvia og Lnett setter i gang pilotprosjekt som formaliserer en rolle som regionale energikoordinatorer. Hensikten er å gjøre mer effekt tilgjengelig i strømnettet.

Gjennom blant annet tettere samarbeid med kundene og bedre samspill med kunder og andre aktører, skal nettselskapene bygge kunnskap, gi nøytral veiledning og finne gode løsninger slik at mer kraft kan knyttets til nettet. Målet er en økning av leveranse på 25% av maksimal effekt sammenlignet med 2022.

Mangel på nettkapasitet fører i dag til at nye initiativ og utvidelse av eksisterende virksomheter må settes på vent i opp til 5-10 år, i påvente av tradisjonell nettutbygging. Dette hindrer ønsket samfunnsutvikling og bremser det grønne skiftet.

Konkret handler pilotprosjektet «Nettselskapet som energikoordinator» om flere tiltak:

  • Etablere en funksjon for regionale myndigheter, kommuner og næringsaktører som kan gi nøytral og objektiv veiledning, råd og løsningsstøtte i spørsmål knyttet til utnyttelse og begrensninger i det regionale energisystemet.
  • Realisere ønsket lokal og regional samfunnsutvikling raskere ved å bringe aktører sammen for å:
  • teste ut løsninger som utnytter eksisterende nettkapasitet i større grad enn i dag.
  • utnytte eksisterende fleksibilitetsreserver hos dagens kunder
  • introdusere tilgjengelig teknologi og forsyningsløsninger i nettet
  • Bidra til å tilgjengeliggjøre/tilknytte mer effekt i pilotområdene fram til 2026. Målet er en økning av leveranse på 25% av maksimal effekt sammenlignet med 2022.
  • Forbedre kunnskapsgrunnlaget for nettselskapenes kapasitetsprognoser (KSU og områdeplaner) med bedre innsikt i reelle kundebehov, økt kunnskap om når og hva kraftkonsumet brukes til, og oppdatert informasjon om aktuelle tilgjengelige produksjons- og distribusjonsteknologier.
  • Bygge en felles kunnskaps- og erfaringsbank på tvers av selskapene som sikrer en arena for læring og gjenbruk som skal være tilgjengelig for hele energibransjen.

-I Trøndelag vil både fylkeskommunen, kommuner og nærings- og kunnskapsaktører være viktige samspillspartnere i arbeidet. «Nettselskapet som energikoordinator» kommer ikke til å løse alle problemer, men jeg er overbevist om at dette vil bidra til at vi får til mer i årene fremover enn vi ellers ville gjort, sier administrerende direktør i Tensio, Trygve Kvernland.

-Den store pekeleken er over, vi tar ansvar, sa Kvernland da saken ble offentliggjor på Arendalsuka.

Del: