EU foreslår kriterier for grønt hydrogen og nytt AI-regulativ

Publisert 25/01/2022

RENERGY følger med på initiativer, prosjekter og regulatoriske saker som angår hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier. Her er en oppdatering på grønt hydrogen og kunstig intelligens (AI).

 • Kriterier for produksjon av grønt hydrogen: I desember fremla Europakommisjonen et forslag til kriterier for hvordan grønt hydrogen kan produseres fra fornybar elektrisitet. Forslaget skal opp til behandling og fastsettes i EU-lovgivningen.

  Formålet med forslaget er å sikre at elektrisiteten som brukes til å produsere hydrogen er fornybar og tilgjengelig for bruk (additional). Det vil si at elektrisiteten som brukes til hydrogenproduksjon ikke må avlede fornybar kraft fra eksempelvis elektriske kjøretøy. Forslaget fremhever at direkte elektrifisering er alltid det mest effektive alternativet.

  For å sikre at elektrisiteten til grønt hydrogen er fornybar, vil loven kreve at hydrogenprodusenter enten kobler seg til fornybare kraftprodusenter via en direkte linje eller inngår avtaler om kjøp av fornybar kraft (PPA).
 • EUs forslag til nytt AI-regulativ: I bunn og grunn tar forslaget for seg risikovurderinger knyttet til bruk av kunstig intelligens (AI), hovedsakelig AI-systemer som har en effekt på samfunnet og allmennheten.

  Forslaget kan deles inn tre risikokategorier:
  1. EU ønsker å forby AI-systemer som kategoriseres som systemer med uakseptabel høy risiko (unacceptable-risk AI systems).
  2. Systemer med høy risiko (high-risk AI systems) vil være underlagt en rekke krav, blant annet innen transparens, cybersikkerhet, risikostyring, datakvalitet, overvåking og rapportering.
  3. Systemer som anses å utgjøre minimal risiko (low or minimal-risk systems), vil ha betydelig færre krav, først og fremst i form av spesifikke forpliktelser knyttet til åpenhet.

Les forslaget her.

Del: