Samarbeider om å elektrifisere havbruket

Publisert 01/08/2022

Fornybarselskapet NTE og teknologileverandøren Fjord Maritime inngikk i sommer et formelt samarbeid. Målet er å utvikle og levere komplette løsninger for elektrisering av fôrflåter.

Fra v.: Frode Walstad i NTE og Øyvind Bakke i Fjord Maritime. Foto: NTE

– Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det havbruksnæringa trenger for å elektrifisere fôrflåtene sine, forteller Frode Walstad, CMO i NTE i en artikkel på deres nettsider.

Både NTE og Fjord Maritime er deltakere i RENERGY og viktige samarbeidspartnere i flere av klyngens prosjekter og inititativer. Fjord Maritime, som er basert i Bergen, jobber med elektrifisering og digitalisering av havbruket. Trønderske NTE er en av landets største leverandører av landstrøm til næringa.

– Potensialet for energieffektivisering i havbruket er stort, og vi skal jobbe sammen med kundene for å bidra til nullutslipp fra fôrflåtene. Samarbeidet mellom oss og NTE er et stort skritt på vegen mot å kutte bruken av fossilt brensel ute på lokalitetene, sier Øyvind Bakke, CCO i Fjord Maritime.

Elektrifisering av havbruket er godt i gang, og mange oppdrettsanlegg er allerede tilknyttet landstrøm. Det finnes derimot lokaliteter hvor både økonomiske og praktiske årsaker utelukker landstrøm som alternativ i dag. I tillegg vil elektrifisering av lokaliteter langt til havs kreve utvikling av nye teknologier og løsninger.

NTE og Fjord Maritime vil derfor sammen gjøre det enklere for havbruksnæringa å innføre hybridløsninger i tiden frem til det er mulig å få på plass landstrøm. I praksis betyr det å installere hybridsystem fra dag én ute i felt. Hybridløsningene fra Fjord Maritime, som kombinerer dieselgeneratorer med batterier, gir ikke bare besparelser i kroner og øre. Løsningene er også viktige for å redusere klimagassutslipp.

– Det at vi nå samarbeider med spesialister som er markedsledende innenfor sitt fagfelt, vil spare kundene for både tid og penger. Nå ser vi frem til å jobbe enda tettere med næringa, sier Walstad.

Del: