En milepæl for havbruk, verft og skipsfart

Publisert 20/04/2023

– Det hydrogenelektriske fartøyet som nå bygges i Nærøysund er en milepæl både for havbruksnæringen, verftsindustrien og skipsfarten, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør ved MOEN Verft.  Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Han har besøkt MOEN Verft i Kolvereid, der byggingen av et av de aller første, skikkelig havgående hydrogenelektriske fartøy er i gang. Nærmest i det stille skjer en maritim revolusjon i Nærøysund. I løpet av 2023 tar SalMar i bruk verdens første hydrogendrevne arbeidsfartøy.

– I omstillingen av norsk økonomi og utviklingen av nytt eksportrettet næringsliv, er det nettopp denne type smarte, bærekraftige løsninger det vil være behov for å utvikle mer av, sier Haugli. Han har besøkt MOEN Verft i Kolvereid,

Det offentliges støtte til en satsing på både båt og fylleinfrastruktur er en av de viktigste årsakene til at nettopp dette hydrogenprosjektet som realiseres først, mener Thomas Bjørdal, leder av fornybarklyngen Renergy Cluster som initierte prosjektet for to år siden.

 – Her står vi bokstavelig talt i startgropen for utviklingen av det første markedet for levering og anvendelse av utslippsfri energi til maritim transport. Det vil bli krevende, det ser vi som har to av de fem nasjonale hydrogenknutepunktene her i Trøndelag, men det er nettopp forståelsen av samarbeid mellom de som skal investere i fartøy og de som skal investere i hydrogenanleggene som er nøkkelen til at disse prosjektene leder an, sier Bjørdal som fortsatt er rådgiver for hydrogensatsingen i Nærøysund.

 – Prosjektet i Nærøysund er suksessoppskriften for det grønne skiftet i maritim sektor. Nullutslippsfartøyene trenger energiinfrastruktur, enten det er hydrogen, ammoniakk eller strøm, sier Bjørdal.

Styringsgruppen for Pilot-E Nettverk for nullutslippsløsninger til havbruk og fiskeri, fra v.: Paul Ingvar Dekkerhus, MOEN+ Verft, Mariell Ulla Toven, Moen Marin, Tomas Fiksdal, H2 Marine, Thomas Williksen, NTE, Thomas Bjørdal, RENERGY.

Del: