Internasjonal interesse for norske energiløsninger

Publisert 17/06/2022

Stadig flere internasjonale aktører viser interesse for norsk teknologi innen blant annet fornybar energi. Denne uken har RENERGY presentert klyngen, våre prosjekter og klyngens medlemmer for en amerikansk delegasjon.

Delegasjonen ble ledet av Kelly Ratchinsky fra Innovasjon Norge sitt kontor i San Fransisco, samt klyngeleder Frode Halvorsen i vår søsterklyngen Ocean Autonomy Cluster. Delegasjonen besto av representanter for private og offentlige virksomheter innen maritim transport, særlig innen ferger, fra San Francisco og Alaska:

  • Water Emergency Transportation Authority – Bay Area Ferries
  • Golden Gate Bridge – Highway and Transportation District
  • Alaska Department of Transportation and Public Facilities
  • Southeastern Conference
  • Launch Alaska

De tok turen til Norge på jakt etter potensielle partnerskap og forretningsmessige samarbeid i fremtiden. Klyngeleder Thomas Bjørdal i RENERGY presenterte blant annet ZeroKyst-prosjektet og Ubåt-prosjektet, med fokus på hydrogen-elektriske fartøy i en bærekraftig forsyningskjede. Det ledet til konkrete diskusjoner om systemtekniske utfordringer og innledende samtaler om eventuelle forretningsmessige samarbeid.

Thomas Bjørdal, klyngeleder i RENERGY. Foto: Martin Eriksen Havn / FI – Fremtidens Industri

Vi tok også turen til Siemens Energy og deres batterifabrikk. Som verdensledende systemintegrator for lading og fremdriftsøsninger ga de delegasjonen innsikt i hvordan Siemens Energy effektivt produserer sine batteripakker. Den amerikanske delegasjonen hadde gode spørsmål og diskusjoner rundt bruken av batteriløsninger til deres fergesystemer. Siemens Energy svarte godt og direkte på hvordan de kan være behjelpelige med distribusjon til amerikanske fergersystemer.

Ocean Autonomy Cluster, Zeabuz og NTNU presenterte den potensielle bruken av autonom teknologi og understreket viktigheten av å bruke indre vannveier når man planlegger for urban mobilitet. NTNUs Shore Control Lab var også av stor interesse, siden de jobber med hvordan godt sjømannskap skal kunne opprettholdes i en autonom fremtid der kapteinen styrer fra land.

Del: