Lavere strømpriser kan gjøre hydrogenproduksjon attraktivt i Trøndelag

Publisert 17/12/2019

Trøndelag er i ferd med å få en stor andel vindkraft. Det kan gi strømpriser ned mot null kroner, og kan gjøre hydrogenproduksjon mer mer attraktiv i regionen.

– Fra 2022 må vi forvente at i enkelte timer i året kan strømprisen gå ned mot null, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, til Teknisk Ukeblad, og fortsetter:

– Det kan bli mer attraktivt å produsere hydrogen i Trøndelag med lave strømpriser. Vi forsker på det.

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i 1986, så er i dag 40% av all norsk vindkraftproduksjon lokalisert i Trøndelag.

Ved inngangen til 2019 er det bygd eller besluttet bygd 3952 MW vindkraft i Norge. Dette vil gi en årlig strømproduksjon på 12,8 TWh og utgjøre ca 8% av strømproduksjonen i Norge. 1570MW (40%) av dette er i Trøndelag. I tillegg til produksjon av fornybar energi kan vindkraft bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping fra drift og vedlikehold av vindparker.

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, med seks store vindparker i Trøndelag som skal være i full drift innen 2020. Med sine 1057 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020, vil de produsere 3,6 TWh fornybar energi i året.

Den økte andelen vindkraft kan også bety endrede kjøremønstre for vannkraftverkene. Mer slitasje kan føre til kortere levetid for vannkraftverkene. Fornybarklyngen er derfor involvert i prosjektet «Dynamisk vannkraft», sammen med NTNU, SINTEF, TrønderEnergi og Voith Hydro. Prosjektet skal vurdere verdi og kostnader ved innførselen av nye kjøremønstre i vannkraftverkene. 

TrønderEnergi er medlem i Fornybarklyngen, og er blant annet med i klyngens Hydrogenforum. Fornybarklyngen har også av Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i fylket. Prosjektet «Veikart for hydrogen» i Trøndelag skal kartlegge informasjon, status og prognoser for hydrogen som potensiell energibærer, og ferdigstilles tidlig i 2020.

Trøndelag har tatt en ledende posisjon for mulig bruk av hydrogen i maritim transport gjennom åpningen for hydrogenbruk til hurtigbåtdrift mellom Trondheim og Kristiansund. Dette pilotprosjektet vil kunne gi grunnlaget for en betydelig bruk av hydrogen innen maritim transport, med muligheter for næringsutvikling innen maritim teknologi, teknologi for hydrogenproduksjon og produksjon av hydrogen. Det er også andre aktører i regionen som har konkrete hydrogenaktiviteter og det er mange som er interessert i å følge med på utviklingen innen hydrogen.

Del: