Trondheims befolkning skal gjøre byen energismart

Publisert 15/11/2019

+CityxChange får med seg Trondheims innbyggere og næringslivet for å redusere byens energiforbruk og øke lokal kraftproduksjon. Trondheim kommune ønsker å gjøre byen mer energismart gjennom å blant annet senke terskelen for bruk av batteri og solceller.

Flere av +CityxChange-aktørene deltar i Fornybarklyngen, og prosjektet omfatter utvikling av rammeverk og støtteverktøy for å muliggjøre et felles energimarked støttet av sammenknyttede og positive energisamfunn. Dette skal danne et informasjonsgrunnlag som muliggjør nye forretningsmodeller og energimarkeder.

Gjennom å informere befolkningen og legge til rette for økt bruk av batteri, solceller og fjernvarme, ønsker Trondheim kommune å gjøre det enklere for byens innbyggere å investere i energismarte løsninger. Incentivene vil kunne føre til nabolag som produserer mer strøm enn de forbruker. Prosjektet er strukturert for å spesifikt utvikle merverdiløsninger som kan replikeres i andre EU-byer. I tillegg vil kommersielle aktører kunne bygge videre på energiløsningene langt utover prosjektets varighet.

En positiv energiblokk (PEB) innebærer redusert energiforbruk, mens den kraftproduksjonen økes og blir mer fleksibel. Et viktig element i PEB er at energiproduksjonen er større enn forbruket i løpet av et år. Illustrasjon: +CityxChange

– Vi ser det er stor internasjonal interesse for EU-prosjektet da det representerer innovasjon som kombinerer teknologi, brukerinvolvering – og ikke minst lokal markedsbasert fleksibilitet. Det blir en ny måte å utveksle energi på, sier prosjektleder i rådmannens fagstab i Trondheim Marit Myrstad til Teknisk Ukeblad.

I flere bydeler i Trondheim blir nå nye og innovative energiløsninger testet ut. I første fase skal flere bygg i disse områdene produsere mer energi enn de bruker i løpet av ett år. Senere skal energiløsningene skaleres opp.

Del: