Gode diskusjoner under Fornybarklyngens batteriseminar

Publisert 04/04/2019

Nærmere 50 deltagere møtte opp da Siemens i samarbeid med Fornybarklyngen åpnet dørene for å snakke om batteriproduksjon for skip og maritim næring i Trondheim.

Behovet for å lagre strøm vokser, og batterier blir en stadig viktigere del av energisystemet. Under Fornybarklyngens batteriseminar 4. april 2019 var det derfor mange spørsmål og gode diskusjoner rundt batteriteknologi og anvendelser av batteri.

I rivende utvikling

– Dette er et marked i rask vekst, fortalte Edel Sheridan, Seniorforsker ved avdeling for bærekraftig energiteknologi i SINTEF Industri.

Det skjer mye utvikling på batteriteknologi, men noen revolusjonerende ny løsning er ikke rett rundt hjørnet. Litium-ionbatteri vil fortsette å dominere markedet i lang tid fremover, ifølge Sheridan.

Hun ga deltakerne et innblikk i dagens forskning på battericelleteknologi og de viktigste teknologiutfordringene for å lage batterier med høyere kapasitet.

Edel Sheridan (SINTEF), Torstein Sole-Gaertner (SIEMENS), Jan Erik Lystad (SIEMENS), Lars Ove Husby (SIEMENS), Ketil Aagesen (SIEMENS) og Ole Svendgård (Fornybarklyngen). Foto: Mikael Sætereid / FI

– Norge er i dag en testbed for batteriteknologi og elektrifisering, sa Sheridan, og etterspurte samtidig større investeringer i Europa for å ikke miste teknologi i tidlig fase. Asia investerer tre ganger så mye på denne fronten.

Det forskes også på nye energieffektive materialer og løsninger – samt implementering av AI – som vil spille en viktig rolle i framtiden.

Det globale økosystemet knyttet til utvikling og bruk av batterier er i rivende utvikling. For å styrke Norges rolle i denne hurtigvoksende globale verdikjeden har SINTEF også tatt initiativ til BEACON (Battery Ecosystem Accelerator of Norway), som åpnes 18. juni 2019.

Jan Erik Lystad, daglig leder for Siemens Power Electronics Center, med en av komponentene som inngår i deres batteriløsning. Foto: Mikael Sætereid / FI

Norsk teknologi

Det er ingen hemmelighet at Siemens følger nøye med på de siste trendene når de investerer i forskning og utvikling. Nå står de helt i spissen på teknologifronten i Norge, med sine modulære batteriløsninger for maritim sektor.

Torstein Sole-Gaertner, fabrikksjef ved Siemens’ batterifabrikk på Sluppen i Trondheim, fortalte at Siemens har investert omlag 100 millioner kroner i den nye batterifabrikken. Det er et konsept som er både fleksibelt og lønnsomt, hvor alle operasjoner være helautomatiserte døgnet rundt for å imøtekomme den store etterspørselen. I tillegg til den helrobotiserte produksjon er også over 70 personer sysselsatt.

I dag produseres nesten alle verdens battericeller i Kina og Sør-Korea. Siemens henter også cellene til sine batterier fra Asia. Teknologien for sammenstilling, styring og sikkerhet, og viktige komponenter som kjøling og kretskort, er imidlertid utviklet i Norge.

Siemens’ batteriproduksjon i Trondheim er både fleksibelt og lønnsom. Alle operasjoner er helautomatiserte døgnet rundt for å imøtekomme den store etterspørselen, samtidig som lokale leverandører gir god fleksibilitet og kommunikasjon. Foto: Mikael Sætereid / FI

90 prosent av underleveransene til batterifabrikken kommer fra norske bedrifter. Blant leverandørene er IV Moulding i Leksvik, som leverer plastformer for sammenstilling og kjøling av Siemens’ batterimoduler. Ved å bruke lokale leverandører er Siemens’ batterifabrikk bedre rustet til å rette opp i eventuelle problemer og gjøre utbedringer, samtidig som det legges til rette for raskere teknologisk utvikling og kommunikasjon med underleverandører.

Batteriseminaret ble avsluttet med en omvisning i Siemens’ helrobotiserte batterifabrikk på Sluppen. Der ga Jan Erik Lystad, daglig leder for Siemens Power Electronics Center, en gjennomgang av de ulike stegene i produksjonsprosessen for batterier. Deltakerne fikk også anledning til å hilse på robottrallene som finner veien rundt i fabrikken helt på egen hånd, men som har lett for å bli distrahert når de møter for mange folk på sin vei.

Del: