RENERGY er første klynge med medlemskap i European Clean Hydrogen Alliance

Publisert 28/05/2021

RENERGY er akseptert som medlem av European Clean Hydrogen Alliance, og er dermed Norges første innovasjonsklynge med medlemskap i alliansen.

European Clean Hydrogen Alliance er en av fire industri-allianser i regi av Europakommisjonen. Medlemskap i alliansen krever aktivitet som har «significant relevance for renewable and low-carbon hydrogen», og alliansen skal være et rådgivende og operasjonelt organ som jobber for å nå EUs klimamål.

SINTEF, NTNU, to fylkeskommuner og Statkraft er blant de andre norske aktørene i alliansen.

– Som medlem i European Clean Hydrogen Alliance får vi tidlig tilgang til informasjon, samt mulighet til å påvirke og si vår mening når utlysninger skal skrives og strategier skal lages. Vi vil også sitte tett på de fremste aktørene som jobber med hydrogen i Europa, og gjennom dette få nettverk og partnerskap som kan gi oss innpass i de beste konsortiene, forteller EU-rådgiver i RENERGY Ida Lerheim.

European Clean Hydrogen Alliance har regelmessige møter med Europakommisjonen samt et større forum årlig. Alliansen er inndelt i seks arbeidsgrupper som nå kartlegger de viktigste og beste hydrogenprosjektene i Europa.

– Vi håper selvsagt at flere av prosjektene vi er involvert i, som Pilot-E-prosjektet U-BÅT (Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk), blir med i katalogen, sier Lerheim.

Ida Lerheim, EU-rådgiver i RENERGY
Foto: Mikael Sætereid / Fremtidens Industri

Del: