Hydrogen

Hydrogen vil bli en viktig og nødvendig energibærer for å redusere klimagassutslippene. Hydrogen er spesielt aktuelt som drivstoff til skip og tunge kjøretøy, men infrastruktur og nye verdikjeder må utvikles for å realisere dette. Prioriteringen i tidlig fase må være geografiske områder med størst sannsynlighet for tilstrekkelig etterspørsel og økonomisk bærekraftig hydrogenproduksjon. Gjennom kunnskapsutvikling, innovasjon og samarbeid bidrar fornybarklyngen RENERGY til å utvikle nye forsyningskjeder for hydrogen.

Kontaktperson

Thomas Bjørdal