Fornybarklyngen endrer navn til RENERGY

Publisert 22/06/2020

Det nye navnet gjenspeiler klyngens arbeid med å styrke Norges globale posisjon i det grønne skiftet.

Siden 2017 har Fornybarklyngen ført aktører sammen for å utvikle nye forretningsmodeller, bærekraftige løsninger og nullutslippsteknologier for det grønne skiftet. Klyngens 90 deltakere er blant de mest innovative energiaktørene i verden, og jobber stadig med nye nasjonale og internasjonale prosjekter.

– Klyngens arbeid har blitt lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, og det nye navnet gjenspeiler klyngens internasjonale satsing. Klyngen arbeider spesielt med integrerte energisystemer og rene drivstoff for transport, forteller Ole Svendgård, klyngeleder i RENERGY.

The Maritime Energy Transition project (MAREN) er ett av de internasjonale prosjektene som klyngen jobber med. RENERGY leder prosjektet, og skal sammen med aktører fra Sverige, Finland og Danmark bidra til å akselerere overgangen til grønne energikilder i maritim sektor. Ved å se på overgangen mellom land og sjø, og bruke havner som energihub, vil grønn energi også kunne brukes i havneoperasjoner, landtransport og nærliggende industri. MAREN-prosjektet skal bygge et nordisk nettverk innen maritimt energiskifte, utvikle nye verdikjeder og bidra til verdiskapning for nordisk næringsliv i det globale markedet.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi samhandle, utveksle erfaringer og identifisere behov og muligheter som fornybar energi og tilhørende teknologier innebærer. RENERGY fokuserer derfor på samspillet mellom ulike aktører og teknologier. Ny teknologi alene er ikke nok, det må også være forretningsmodeller og verdikjeder som gir lønnsomhet i det grønne skiftet, sier Svendgård.

RENERGY er del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i klimaomstillingen. Energisektoren står overfor enorme endringer og ny teknologi utvikles i stort tempo. Store pådrivere for endring, som elektrifisering og digitalisering av samfunnet, klimapolitikk, teknologiutvikling og nye, effektive og miljøvennlige energiløsninger, gir også store muligheter for verdiskapning for norsk næringsliv. Ren energi er et mulighetsområde som kan sikre Norge økte eksportinntekter og samtidig løse verdens klimautfordringer.

Del: