Fort og langt på batteri

Publisert 26/09/2023

Moen Marin bygger hurtiggående, elektrisk personbåt som presser grensene for både fart og rekkevidde.

Rekkevidden er blir opp til 50 nautiske mil, i en fart på 25 knop. Rekkevidden tilsvarer distansen Sistranda-Brekstad.

Den fullelektriske hurtiggående personbåten bygges for oppdrettsnæringen. Det spesielle skroget vil redusere energiforbruket med 30-50 prosent, og baner vei for helelektrifisering av mindre, hurtiggående fartøyer.

Halvparten av oppdrettsnæringens årlige utslipp på 650 000 tonn CO2 kommer fra fartøy. 77 tonn kommer fra hurtiggående personellbåter. NabWork 1240 har null utslipp, og er den første fullelektriske hurtiggående personellbåten med lang rekkevidde. Enova støtter prosjektet med 7,3 millioner kroner.

Det spesielle med NabWork 1240 Prosjektet er skroget, som løfter båten opp på havoverflaten og dermed halverer energibehovet, sammenlignet med en vanlig V-skrogformet båt. Skrogløsningen, som leveres av Pascal Technologies, er basert på luftputeprinsippet.

Flere miljøeffekter

I tillegg til nullutslipp, vil et elektrisk fartøy ha flere positive miljøeffekter. En positiv bieffekt av høy energieffektivitet er lavere bølgedannelse, som er skånsomt for miljøet rundt. I tillegg er det null direkte drivstoffutslipp i vannet som er til skade for marint dyreliv, og det vil være lavere lydforurensning fra fartøyet på grunn av stillere elektriske systemer. Dermed unngår man den negative helseeffekten for ansatte ombord. Forskning viser at fisk utsatt for støy får en økning i stressrelaterte blodparametre (Buscaino mfl 2010), og inntil 40 prosent reduksjon i befruktningsgrad og økt blodkortisol.

Bygger uten kjøper

Konsortiet bak NabWork 1240 har foreløpig ikke noen kunde til den ferdige båten. Men flere har signalisert at de ønsker å stille seg disponibel til å teste fartøyet når det blir tilgjengelig.

Prosjektet er utformet av Pascal Technologies og Moen Marin. Pascal Technologies har en teknologiplattform som består av skrogutforming, luftpute-system, fremdriftssystem og IT-system, mens Moen Marin er verdensledende leverandør av arbeidsbåter til havbruksnæringa. Sammen har de et mål om å gjøre personelltransport i oppdrett bærekraftig.

– Dette er for oss et meget spennende samarbeid som åpner for elektrifisering av nye relevante segmenter i næringa, der personaltransport er først ut» sier Terje Andreassen, daglig leder i Moen Marin, i en pressemelding.

Renergy vil avlaste partnerne i prosjektet med markedsfremstøt, formidling og kommunikasjon i eksisterende og ikke minst nye markeder (som havvind). Videre skal Renergy bistå gjennom sitt nettverk og sine erfaringer med samarbeidsbetinget prosjektutvikling gjennom tilgrensede prosjekter som Zero Kyst og Pilot E Ubåt, samt kompetanse og ressurser innen EU-rådgiving.

Konsortiet har engasjert Sintef Energi til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av piloteringsfasen.

Del: