Nytt selskap innen mikronett

Publisert 30/11/2017

TrønderEnergi og Powel har etablert selskapet Utgard Microgrid som skal levere tjenester innen design, planlegging og drift av mikronett.

Selskapsetableringen kommer som en følge av økt vekt på samarbeidsrelasjoner innen den Trønderske fornybarklyngen for å utvikle fremtidige forretningsmodeller.

Det er planlagt investeringer for mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som kommer. Men trenger det å bli så dyrt? Forretningsideen til Utgard Microgrid er å spare penger for norske nettselskaper og nettleiebetalere ved å tenke alternativt.

– Å etablere et mikronett kan være vesentlig billigere enn de tradisjonelle løsningene for nettinvesteringer. Ved hjelp av solid erfaring fra bransjen og et unikt simuleringsverktøy utviklet i samarbeid med Powel og TrønderEnergi Nett, kan vi designe og simulere energibalansen i et tenkt mikronett. Simuleringsvektøyet kombinert med vår kompetanse gir oss mulighet til å analysere hvordan en gitt miks av miljøvennlig energiproduksjon fra sol og vind, kombinert med batterilagring, kan begrense behovet for aggregat og oppgradering/etablering av tradisjonell infrastruktur, sier daglig leder i Utgard Microgrid Lars Thore Aarrestad.

– At TrønderEnergi og Powel har valgt å etablere ett nytt selskap i fellesskap kommer som en følge av en klar strategi om å drive utvikling i samarbeid med andre aktører, og at TrønderEnergi og Powel har samarbeidet over tid. Blant annet var begge selskaper med som initiativtakere til etablering av Fornybarklyngen sier Ståle Svenning i TrønderEnergi som også er styreleder i det nye selskapet.

For mer informasjon se selskapets nettside https://UtgardMicrogrid.com

Del: