Skal ruste Trøndelag for grønn luftfart

Publisert 26/05/2023

Renergy har fått tommel opp og medfinansiering fra Trøndelag Fylkeskommune for prosjektet Grønn luftfart Trøndelag. Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune og næringslivet i samarbeid, og har et totalbudsjett på fire millioner kroner.

Foto: gronnluftfart.no

– Dette prosjektet skal ruste Trøndelag for å kunne ta lederskap i omstillingen til grønn luftfart, sier prosjektleder Ken Flydalen.
Han peker på at Midt-Norge har gode forutsetninger for å komme tidlig på banen.


Flyplassene i regionen, Værnes, Ørland, Namsos, Røros og Rørvik, er meget interessante. Dette blant annet fordi avstanden mellom dem er kort nok for anslått rekkevidde for el-fly, og fordi passasjergrunnlaget er stort nok til å gi muligheter for kommersiell og økonomisk bærekraftig drift, sier Flydalen.

Målet med prosjektet er å styrke Trøndelags posisjon i den grønne omstillingen av luftfarten, og styrke Trøndelags kortbanenett som mulig pilot for grønn luftfart. Det innebærer blant annet å foreslå tekniske løsninger for flyplassene, se på nødvendige tiltak for utbygging av infrastruktur, løsninger for lokal energiforsyning, og andre aktuelle tiltak som er nødvendig for å legge om til grønn luftfart. Videre skal det utredes hvordan droner, autonomi og fjernstyring kan bidra til utslippsfri luftfart.


Det toårige prosjektet er forankret i flere enkeltsatsinger, eksempelvis Green Flyway Røros, forskningsmiljøene i SINTEF og NTNU, og teknologibedrifter som Siemens Energy og Rolls Royce Electrical. Luftfartsforum vil også være en viktig del av prosjektet, det samme gjelder bærekraftsarbeidet på den militære flybasen på Ørlandet.


Avinor har en visjon om at all innenriks luftfart skal være utslippsfri innen 2040.

Del: