TEst

Fornybar fremtid – Energidagene i Trondheim

27. oktober, 2021

TBA

TBA

27. oktober, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Som en del av energidagene i Trondheim inviterer RENERGY, i samarbeid med Norsk Klimastiftelse, Trondheim kommune og SINTEF, til et spennende arrangement om fornybar energi i et fremtidsperspektiv!

Fornybar fremtid – I spillet mellom næringsaktører og offentlige myndigheter i det grønne skiftet; blir det sklitakling eller lissepasning?

Under arrangementet møtes sentrale aktører fra energibransjen og politisk ledelse, det blir spennende foredrag og dialog rundt muligheter og utfordringer når vi skal omstilles til et fornybarsamfunn.

Under arrangementet tar vi opp tre sentrale utfordringer:

  • Bort med sort transport!
  • Utslippsfri by, bare en vy?
  • Er mer nett alltid rett?

På programmet vil vi få høre bransjerepresentanter og andre viktige aktører gi sine perspektiv på muligheter og utfordringer som kan oppstå når fossile utslipp skal erstattes av fornybar energi.

Vi utfordrer til diskusjon og dialog mellom næringsliv og offentlige myndigheter om hvordan kommune, fylke og stat i enda større grad kan bidra til at vi når målene om utslippskutt.

Onsdag 27. oktober ønsker vi å se deg på DIGS Main Stage!

Program onsdag 27 oktober
10:15 – 10:40: Registrering
10:40 Del 1 | Bort med sort transport! 

Velkommen og innledning v/Ole Svendgård, Klyngeleder i RENERGY og Anne Jortveit, Nestleder i Norsk klimastiftelse
Hurtigbåtene – fra nullutslipp til lavutslipp? v/Erik Ianssen, daglig leder i Hymatech
Panelsamtale, nullutslipp maritim transport
Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant Høyre
Erlend Solem, Fylkesdirektør for samferdsel
Erik Ianssen, Hymatech
Hvordan får vi jernbanen utslippsfri? v/Nancy Schreiner, Environment and sustainability manager i Rana Gruber
Panelsamtale, utslippsfri jernbane
Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant Høyre
Erlend Solem, Fylkesdirektør for samferdsel
Nancy Schreiner, Rana Gruber 

Ordstyrer: Anne Jortveit, Nestleder i Norsk Klimastiftelse

11:45 Lunsj
12:30 Del 2 | Utslippsfri by, bare en vy?

Trondheim kommune som pådriver for grønn næringsutvikling v/Jørn Arve Flått, Representant for Arbeiderpartiet i Bystyret og leder av Miljø- og næringskomiteen
Nye energitjenester for nullutslippsbygg v/ Svein Olav Munkeby, Konserndirektør Energitjenester i NTE
Varme, en viktig del av det urbane energisystemet v/ Arvid Wisløff, Direktør for forbedring og finans i Statkraft Varme
Grønt girskifte for byens næringsliv! v/Roar Wold, Salgs- og markedssjef i Bravida
SINTEFs forslag til veikart for Trondheim kommune på energiområdet v/Marie Bysveen, Markedssjef i SINTEF Energi 
Erfaringer med innovasjon i samarbeid med kommune v/Klaus Livik, Sjefstrateg i Volue

Ordstyrer: Ole Svendgård, Klyngeleder i RENERGY

13:35 Pause
13:55 Del 3 | Er mer nett alltid rett?

Energiperspektiver: Fra statlig nettsjef til styreleder for grønn industrisatsing v/ Auke Lont, tidligere konsernsjef Statnett nå styreleder for HEGRA – Herøya Grønn Ammoniakk
Kostbare utslippskutt for industrien v/ Paul Ingvar Dekkerhus, Administrerende direktør i Moen
Hydrogenknutepunkt forutsetter effektiv tilgang på kraft v/ Tomas Fiksdal, CTO i H2 Marine
Hva gjør vi med kapasiteten i strømnettet? v/Bengt Eidem, Kommunikasjonssjef i Tensio
Panelsamtale, nettutfordringer
Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant Høyre
Marit Sandbakk, Seniorrådgiver i ENOVA
Bengt Eidem, Tensio
Auke Lont, HEGRA

Ordstyrer: Thomas Bjørdal, Prosjektleder i RENERGY

15:00 Slutt

Del: