Hold av 27.–28. sep til årets viktigste energikonferanse i Trondheim!

Publisert 01/07/2022

Trøndelag er med på en historisk fornybarsatsing. I fjor vokste store nasjonale prosjekter ut av initiativer fra aktører i regionen. Med årets Enova-tilskudd til to hydrogenknutepunkt i Trøndelag, skjer det for alvor det vi har snakket om i mange år: Vi flytter en hel verdikjede fra fossilt til fornybar energi i maritim sektor.

Men hva betyr det i praksis – og hvordan kan vi rigge industri- og transportsektor for en ny, framvoksende hydrogenøkonomi? For en teknologinasjon og maritim stormakt som Norge gir dette enorme muligheter. 

Dette er bare noe av det vi tar for oss under Energidagene i Trondheim. Så sett av datoen allerede nå!
Påmelding og program lanseres etter fellesferien.

  • Dato: 27.–28. september 
  • Sted: Rockheim | Trondheim

Energidagene er en årlig samhandlingsarena for sentrale aktører fra næringsliv og industri, forskning, offentlige beslutningstakere, finans og virkemiddelapparat, som skal gjennomføre og løse de utfordringene og ambisjonene lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter har satt mål for.

I fjor ble Energidagene avhold som del av EU Sustainable Energy Week. Da ble blant annet Norges politiske ledelse og sentrale aktører fra energibransjen utfordret på samspillet mellom næringsliv og offentlige myndigheter samt muligheter og utfordringer i omstillingen til fornybarsamfunnet. Les mer om fjorårets Energidager her.

Del: