Statsministeren til ZeroKyst og Ballstad Slip

Publisert 20/04/2023

ZeroKyst og Ballstad Slip er i full gang med viktig arbeid for å kutte utslipp i sjømatnæringen. I går fikk statsminister Jonas Gahr Støre høre mer om prosjektet fra Erik Ianssen og Roger Abrahamsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med prosjektleder for ZeroKyst, Erik Ianssen, og administrerende direktør i Ballstad Slip, Roger Abrahamsen. Foto: Kristian Jensen

ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen. Prosjektet skal utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje, (Siemens Blue Drive og HybridZ), ett nytt nullutslippsfartøy, 10 ombygde fartøy, tjenester for ombygging og vedlikehold av nullutslippsfartøy, samt en komplett løsning for fleksibel forsyning av el og grønt hydrogen som maritimt drivstoff.

Dette er det grønne skiftet i praksiis, og en viktig nasjonal satsing for å nå Norges klimamål. Så langt har ZeroKyst levert den første batteri-/ dieselhybride sjarken «Korsnesjenta» og Selfa-sjarken «Skårongen». ZeroKyst har også anbefalt løsning for smart ladeløsning for pilotering og for videre oppskalering som standard gjennom NEK landstrømforum.

Abrahamsen og Ianssen er klar på at de vil lykkes med å nå målene som er satt når det gjelder teknologiutvilking. Utfordringen er å skalere opp, og de anbefaler at statsministeren prioriterer tre punkter:

1. Gjøre det lønnsomt å velge utslippsfri teknologi ved å styrke incentivene. Teknologien er ennå for dyr.

2. Få på plass lade- og fyllenettverk langs hele kysten. Unngå høna og egget- problematikk.

3. Øke samhandlingen mellom næringsliv og myndighetene for å tilpasse regelverk. Regelverket henger etter teknologien. Det må vi gjøre noe med.

Les mer om ZeroKyst her.

Del: