Hurtigruten vil utvikle nullutslippsskip, etterlyser støtte til grønn skipsfart

Publisert 04/10/2022

Hurtigruten Norge skal utvikle nullutslippsskip for kysten sammen med en rekke norske partnere. Nå ber de regjering og Storting om å støtte grønn skipsfart.

– Grønn skipsteknologi kan bli en viktig eksportvare for Norge, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge i en pressemelding.

Selskapet har startet prosjektet «Sea Zero» for å lage det første utslippsfrie hurtigruteskipet innen 2030 sammen med en rekke norske aktører. Sjefen i Hurtigruten Norge peker på at det koster å gå foran for å utvikle nye løsninger. Hun mener norske myndigheter må sikre forutsigbar støtte til grønn skipsfart, blant annet gjennom å etablere et CO2-fond for utvikling av grønn skipsteknologi i Norge, og bedre rammevilkår for norske verft, står det i pressemeldingen.

Skal forske på energieffektive skip

Med i prosjektet er blant annet flere RENERGY-deltakere. Gjennom prosjektet har partnerne ambisjoner om å sikre støtte til et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal utvikle nyskapende teknologiløsninger. Klyngemedlem SINTEF skal sammen med de andre partnerne utvikle nullutslippsskip spesielt tilpasset norskekysten, med mål om å ha det første klart til å seile innen 2030, står det i pressemeldingen. De har også ambisjoner om å sikre støtte til et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal utvikle nyskapende teknologiløsninger.

SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, og har verdensledende fagmiljøer innen maritim miljøteknologi og energisystemer.

– Med dette prosjektet håper Hurtigruten Norge og SINTEF å vise verden at fossilfrie og bærekraftige passasjerskip kan oppnås i nær fremtid. Å kutte utslipp i maritim sektor er ikke en enkel oppgave, og vi trenger at ambisiøse selskaper som Hurtigruten Norge tar slike initiativer, sa konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv tidligere i år.

Hvilke drivstoff og fremdriftssystemer man velger er viktig, men for SINTEF er det like viktig å lage et skip som bruker minst mulig energi og dermed har god rekkevidde på grønn elektrisitet. De kommer derfor til å ha stort fokus på å utforske en mengde ny teknologi fra rotorseil, luftboblesmøring, til varmepumper og -lager for hotellet om bord.

SINTEF har allerede gjennomført en mulighetsstudie hvor de har sett på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene. Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde.

Del: