Renergy vokser videre

Publisert 05/07/2023

Inseanergy, Piscada, Kantega, Fjuel, Entro og Nettselskapet er siste tilvekst til Renergy.

– Det er bra at så mange ønsker å bli med i Renergy. Dette viser at klyngen har et attraktivt miljø, sier klyngeleder Thomas Bjørdal. Han lover at klyngen skal fortsette å legge til rette for gode møteplasser, koble ulike kompetansemiljøer og løfte viktige fornybarprosjekter.

Bli kjent med de nyeste medlemmene i Renergy og les hvorfor de er med i Renergy:

Inseanergy skal levere grønn energi til oppdrettsbransjen ved hjelp av flytende solcelleanlegg bygd på gjenbrukte merder. Selskapet henter nå inn kapital for vekst og internasjonalisering. 

– Inseanergy ønsker å delta i klynger som arbeider med innovasjon og fornybar energi. Muligheten for å knytte nye kontakter med andre aktører i verdikjeden er viktig for oppstartsselskaper som oss, og derfor var det naturlig for oss å melde oss inn i RENERGY. Medlemskapet har allerede gitt oss nye muligheter og nye bekjentskaper, sier Jan Erik Våge Klepp, gründer og Business Developer Executive i Inseanergy.

Piscada er et teknologiselskap med utspring fra Sintef som utvikler programvare for prosesstyring, prosessanalyse og industriell IoT. Selskapet satser særlig innen byggstyring og byggoptimalisering. Videre har Piscada løsninger for styring og optimalisering av sjø- og landbasert oppdrett.

– Piscada blir medlem av Renergy som en del av vår satsning på samarbeid og utvikling av industrielle applikasjoner for energieffektivisering og bærekraft, sier Kyrre Isaksen, gründer og administrerende direktør i selskapet.

Mange kjenner Kantega som en pioner innen eID og elektronisk autentisering i Norden. Selskapet står bak to vellykkede oppstartsselskaper innen dette området: Signicat og Kantega SSO. Nå knytter Kantega seg til Renergys store nettverk av bedrifter som driver innenfor fornybar energi.

– Kantega er med i RENERGY fordi vi allerede har en del kunder i fornybarbransjen. Men dette er også en strategisk satsing for Kantega. Vi er nysgjerrig på bransjen, og ivrig etter å gjøre verden til et bedre sted. Energibransjen har veldig mye data, og vi vil gjerne gi innspill til hvordan dataene kan brukes, sier Kristine Berntsen Foss, som er avdelingsleder i Kantega

Fjuel er et softwareselskap som forenkler og skaper lønnsom drift av helhetlig energiinfrastruktur. Selskapet eies av Trondheim Havn, Bodø Havn, Tromsø Havn, Bodø Energi AS og Troms Kraft AS.

Administrerende direktør i Fjuel, Tomas Solstad, peker på at havner, som opprinnelig har vært viktige logistikk-knutepunkter, nå også blir viktige energiknutepunkter.

– Flere fartøy, kjøretøy og industriområder i en havn skal forsynes med energi. Det skal bygges landstrømanlegg og etableres ladestasjoner for mindre og større kjøretøy. Tak blir dekket av solcellepaneler, og det vil poppe opp flere produksjons- og påfyllingsanlegg med ulike miljøvennlige e-fjuel. For å få dette til vil det kreve store mengder elektrisitet, ny kompetanse og ny teknologi. Elektrisitet har nå blitt til en svært knapp ressurs, som må forvaltes smart og effektivt fremover. Dette ønsker vi å få til med å bygge spisskompetanse og skape innovative løsninger, sier Solstad.

Han viser til at det vil kreves mer samarbeid av flere aktører på kryss og trevs av bransjer og kompetanse for å lykkes. – Som en start-up, har vi behov for å omgås i et miljø som byr på både relevante nettverk og muligheter for å igangsette nye innovative prosjekter. Renergy er klyngen som byr på flere slike muligheter som vi ønsker å benytte oss av, sier Solstad.

Entro jobber med bærekraftige bygg. Dette omfatter blant annet energimerking, og rådgivning og planlegging for å kutte energibruk for å gjøre «brune» bygg grønne. Regionleder Kersti Lønnum mener medlemskap i Renergy er svært relevant for selskapet.

– Vi har allerede jobbet sammen med Renergy i noen prosjekter, med gode erfaringer! Vi ser både kompetansen og nettverket til til Renergy som svært relevant og attraktivt opp mot vår egen verdikjede og kompetanse. Renergy tenker vi som en samarbeidspartner som både utfordrer, støtter og utvikler oss, og som vi håper å kunne bidra tilbake til på en positiv måte. Vi ser fram til fortsettelsen som medlem i innovasjonsklyngen, sier Lønnum.

Nettselskapet har historie tilbake til 1915, da Orkdals kommunale Elektrisitetsverk ble etablert i gamle Orkdal Kommune, Rissa Kraftlag i 1948, Fosenkraft i 1939 og Hemne kraftlag i 1951. 1. august 2019 stiftet kraftlagene Nettselskapet AS ved å fusjonere Sodvin Nett AS, Orkdal Energinett AS og Fosen Nett AS til Nettselskapet AS. Selskapet eier, utvikler, bygger og drifter distribusjonsnett og distribuerer elektrisk kraft i fem kommuner. 

– Nettselskapet AS ble medlem av Renergy fordi vi ønsker å bidra til utvikling av moderne og effektive strømnett, møte proaktivt den beskrevne kraftkrisen og skape robuste lokale samfunn for næringsliv og innbyggere. Vi skal bidra til og legge til rette for fleksible energiløsninger i vårt nett, utvikle fleksible nettløsninger, slik at vi når klimamål og bidrar til økt samfunnssikkerhet og økt forsyningssikkerhet for alle, sier administrerende direktør Marit Fostervold.

Del: