NTNU og SINTEF forsker på klimasmart transport

Publisert 15/12/2019

Med to store EU-prosjekter skal NTNU og SINTEF forske på klimasmart transport i samarbeid med kinesiske og europeiske universiteter.

De to prosjektene er del av The Suistainable and Liveable Cities and Urban Areas call

SINTEF leder forskningsprosjektet HERMES, der forskere fra Norge, Kina og Østerrike skal studere og analysere infrastruktur og livssyklusen til asfalt på utvalgte steder i de tre landene. Målet er metoder for mer miljøvennlig vedlikehold av asfaltveier. Bare i Europa produseres det mer enn 275 millioner tonn asfalt hvert år for vedlikehold og rehabilitering av veier.

NTNU leder forskningsprosjektet SMUrTS (Sustainable Mixed Urban Transit System with electric and conventional Buses), som tar for seg bærekraftig og mer klimavennlig busstransport. NTNU skal hjelpe myndigheter i ulike land med å utvikle en fremgangsmåte for å forbedre elektrifiseringen av kollektivtrafikken, og bedre overgangen fra konvensjonelle busser til elbusser.

Les mer om prosjektene på Gemini.no og Forskning.no.

Del: