Fornybarklyngen initierer norsk-irsk samarbeid

Publisert 16/05/2019

Fornybarklyngen var med da det aller første smartby-initiativet mellom Irland og Norden ble lansert i Dublin denne uken.

Irland og de nordiske landene ønsker å arbeide sammen for å fokusere på gode smartby-løsninger, som blant annet bærekraftig mobilitet, vannforvaltning og smart energi.

De nordiske ambassadene i Irland og All Ireland Smart Cities Forum arrangerte 14. mai et felles seminar under tittelen Nordic Green – Smart Cities.

Norge og Fornybarklyngens medlemmer bidro med kunnskap og erfaring rundt temaet smart energi, og flere av Fornybarklyngens medlemmer presenterte eksempler fra utviklingsaktivitet.

Formålet med seminaret var å etablere langsiktige relasjoner mellom irske og nordiske aktører med vekt på forretningsmuligheter.

Den norske delagasjonen i Dublin, fra venstre: Ole Svendgård (Fornybarklyngen), Ann Merethe Lysø Sommerseth (TrønderEnergi), Oda Eriksen Rønning, (Den Norske ambassaden i Dublin), Else Berit Eikeland (Norges ambassadør til Irland), Marit Bysveen (SINTEF), Fredrik Lima (Zaptek), Nina Økstad (TrønderEnergi) og Arne Follerås (Den Norske ambassaden i Dublin).

Irland har nylig erklært en nasjonal klimakrise, og vedtaket pålegger blant annet å finne tiltak som kan virke mot tapet av mangfold i naturen. Derfor er det stor interesse for å finne eksempler og utvikle gode løsninger for å redusere klimautslipp. Overgang til fornybar energi, bedre transportløsninger og økt digitalisering er viktige elementer.

Fra før er det etablert gode koblinger mellom Trøndelag og Irland gjennom prosjektet +CityXChange, hvor Trondheim og Limeric er fyrtårnsbyer i samarbeid med NTNU og en rekke bedriftspartnere. Dette prosjektet er godt kjent i All Ireland Smart Cities Forum, som omfatter flere byrelaterte prosjekter i Irland og i Belfast i Nord-Irland.

Seminaret dekket flere elementer som vil bli fulgt opp videre, og som kan lede til muligheter for Fornybarklyngens medlemmer og andre norske virksomheter. Blant annet ble det diskutert oppfølgingspunkter innen nye irske initiativ som er under planlegging. Her er det også mulighet for et initiativ ovenfor maritim sektor i samarbeid med den norske ambassaden.

Ann Merethe Lysø Sommerseth fra TrønderEnergi presenterte utviklingen av Green Values, en løsning for styring av lokale energisystem.

Del: